Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 27. oktober  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 127/2017 Oppsigelse av forsker SKO 1109 på eksternt finansiert prosjekt, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 128/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 i prosjektet Music on Demand: Economy and Copyright in a Digitised Cultural Sector (MUSEC), Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 129/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 130/2017 Trukket

TUV-sak 131/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 132/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 133/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Mulatu Moges’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Mulatu Moges’ har levert sin avhandling «Why silence? Reporting Internal Conflict in Ethiopian Newspapers».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Lovise Aalen, seniorforsker (Ph.D) ved Chr. Michelsen´s Institutt (CMI)

William Tayeebwa, fungerende leder (Ph.D og foreleser) ved Institutt for journalistikk og kommunikasjon ved Makerere universitetet i Kampala, Uganda

Øyvind Ihlen, professor i medievitenskap, Universitetet i Oslo, IMK.

Øyvind Ihlen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.08.2017

 

- Notat av 10.08.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Urd Vindenes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Urd Vindenes har levert sin avhandling «Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor, dr. Kersti Börjars, Universitetet i Oslo

Professor, dr. Torodd Kinn, Universitetet i Bergen

Dr. Senior Lecturer, Graeme Trousdale, University of Edinburgh

Professor Kersti Börjars, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.08.2017

 

- Notat av 14.08.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Bente Aass Solbakkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Bente Aass Solbakkens har levert sin avhandling «Konstruert kontinuitet. Herman Schirmer og gjenreisningen av en nasjonal arkitektur».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Dr. Marit Hvattum, arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Lektor (1. amanuensis) Dr. Peter Thule Kristensen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, København.

Professor Dr. Kjetil Fallan, Universitetet i Oslo

Professor Dr. Kjetil Fallan, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.08.2017

 

- Notat av 09.08.2017

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Bjørn Westlies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Bjørn Westlie har levert sin avhandling «En drøfting av ulike faktorer som har påvirket hvordan deler av krigshistorien har blitt fremstilt, med utgangspunkt i NSBs historie».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo

Professor Guri Hjeltnes, Holocaust-Senteret

Professor Stian Bones, Universitetet i Tromsø

Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.08.2017

 

- Notat av 29.08.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Kristian Lødemel Sandbergs’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kristian Lødemel Sandbergs’ har levert sin avhandling «Kapitalistisk skuld etter 1989. Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad»

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis, dr. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo

Professor, dr. Geir Hjorthol, Høgskolen i Volda

Assistant Professor, dr. Dean Krouk, University of Wisconsin-Madison, USA

Førsteamanuensis Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.09.2017

 

- Notat av 07.09.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Cand.philol. Jens-Morten Hanssens avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Jens-Morten Hanssen har levert sin avhandling «Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Approach».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor, dr. Christopher Balme, Ludwig Maximilians-Universität München

Senior Lecturer, dr. Jonathan Bollen, School of the Arts and Media, UNSW Sydney

Professor, dr. Ellen Rees, Universitetet i Oslo

Professor Ellen Rees, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.09.2017

 

- Notat av 31.08.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Kai Arne Hansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kai Arne Hansen har levert inn avhandlingen «Fashioning Pop Personae: Gender, Personal Narrativity, and Converging Media in 21st Century Pop Music».

- Dekanens fullmakt av 10.08.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.08.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Cand.Philol. Lars Erik Gjerpes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.Philol. Lars Erik Gjerpe har levert inn avhandlingen «Effektive hus. Bosetning, jord og rettigheter på Østlandet i jernalder».

- Dekanens fullmakt av 06.09.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.09.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J

Master Peter J. Meedoms avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Peter J. Meedom har levert inn avhandlingen «Open-endedness: Living Forms in Interwar Modernist Fiction»

 

- Dekanens fullmakt av 07.09.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.09.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

K

Master Mari Salbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mari Salberg har levert inn avhandlingen «Conventional Wishdom: US Policy Towards Iran 1969 – 1979»

 

- Dekanens fullmakt av 21.08.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.08.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
126/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

127/2017  Oppsigelse av forsker på eksternt finansiert prosjekt på IFIKK

 

 

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av forsker på eksternt finansiert prosjekt ved IFIKK på grunnlag av bortfall av midler.

For øvrig vises til b-protokoll.

Oppsigelsesfristen er 6 måneder.

Enstemmig vedtatt

128/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet Music on Demand: Economy and Copyright in a Digitised Cultural Sector (MUSEC), Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

CV og søknad for de innstilte 

Tilsettingsutvalget ansetter Anja Nylund Hagen som postdoktor SKO 1352 tilknyttet prosjektet MUSEC ved Institutt for medier og kommunikasjon. Dersom Hagen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2, deretter til nummer 3. 

Stillingen er for en periode på to år og er eksternt finansiert. 

Enstemmig vedtatt

129/2017

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Innstilling

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

CV og publikasjonsister for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Minna Lehtonen i stilling som førsteamanuensis i flerspråklighet ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Dersom Lehtonen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Lehtonen har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

130/2017

 Trukket

 

 

 

131/2017

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Forside til stillingsplan 2017-2022

Stillingsplan 2017-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt med de endringer som kom fram i møtet.

132/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Forside til stillingsplan 2017-2022

Stillingsplan 2017-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

133/2017

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

Forside til stillingsplan 2017-2022

Stillingsplan 2017-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt med de endringer som kom frem i møtet

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Hanne K Lindemann

 

Publisert 27. okt. 2017 09:51 - Sist endret 27. okt. 2017 09:51