Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 5. mai  2015 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

TUV-sak 63/2017 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse

TUV-sak 64/2017 Tilsetting i NFR-finansiert stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Indian Cosmopolitan Alternatives ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 65/2017 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat og postdoktor innen "Environmental Humanities" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 66/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Det norske institutt i Roma

Til orientering

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
62/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Hanne K Lindemann

63/2017 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse

 

Framlegg

Bedømmelsen

Kommentarer til bedømmelsen

Komiteens svar på kommentarer

Merknader til saksbehandlingen

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen.

Enstemmig vedtatt

64/2017 Tilsetting i NFR-finansiert stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Indian Cosmopolitan Alternatives ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV'er og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Knut Aukland i stilling som postdokor SKO 1352 ved prosjektet Indian Cosmopolitan Alternatives ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Aukland takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3, og deretter til innstilte nr 4.

Tilsettingen er for to år og stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

65/2017 Tilsetting i tre stillinger som doktorgradsstipendiat og postdoktor innen "Environmental Humanities" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV'er og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Erling Torvid Hagen Agøy i stilling som stipendiat SKO 1017 ved prosjektet Airborne ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Agøy takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingsutvalget tilsetter Jon Nordenson i stilling som postdoktor SKO 1352 ved prosjektet Green MENA ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Nordenson takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Tilsettingsutvalget tilsetter Hugo Reinert i stilling som postdoktor SKO 1352 ved prosjektet Geological Times ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Reinert takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nr 2 (som ph.d.), og deretter til innstilte nr 3.

Tilsettingene er for tre år og stillingene finansieres av HF.

Enstemmig vedtatt

66/2017

Tilsetting i stilling som postdoktor ved Det norske institutt i Roma

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Martina Renzi i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma.

Dersom Renzi takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Tilsettingen er for en periode på 3.5 år  med 25 % pliktarbeid.

Tilsettingen finansieres av DNIR

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Bjørn Ramberg

 

Publisert 4. mai 2017 13:07 - Sist endret 5. mai 2017 09:51