Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 7. april  2015 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Anne Birgitte Rønning, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

TUV-sak 43/2017 Tilsetting av stipendiat SKO 1017 ved prosjektet Post-Imperial Fictions ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 44/2017 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor SKO 1009 i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 45/2017 Kunngjøring av stilling som universitetslektor SKO 1009 i fransk språk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 46/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen Modern China Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 47/2017 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie

TUV-sak 48/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 49/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i politisk kommunikasjon, Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 50/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i innovasjon i medie- og kultursektoren, Institutt for medier og kommunikasjon

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol Kari Ellen Lindbekks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol Kari Ellen Lindbekk har levert sin avhandling Fast og tilstrekkelig levebrød. Livsløpene til trøndere født i 1855 og foreldrene deres. 1815-1910.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor dr. Kristine Bruland, Universitetet i Oslo

Professor dr. Gunnar Thorvaldsen, Universitetet i Trømso

Førsteamanuensis dr. Arne Solli, Universitetet i Bergen

Professor Kristine Bruland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 8.3.2017

- Notat av 6.3.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Marta Stachurska-Kountas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Marta Stachurska-Kounta har levert sin avhandling Norway and the League of Nations 1919-1939. A Small State’s Quest for International Peace.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis dr. Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis dr. Karen Gram-Skjoldager, Aarhus Universitet

Professor Patricia Clavin, Oxford University

Førsteamanuensis Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 9.3.2017

- Notat av 8.3.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Yesim Sevincs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Yesim Sevinc har levert inn avhandlingen Language anxiety in the immigrant context. An interdisciplinary perspective.

- Dekanens fullmakt av 13.3.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 9.3.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Eglé Kesylyté-Alliks’avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Eglé Kesylyté Alliks har levert inn avhandlingen (ln)visible Power of the State: National Flag, Nation and State in post-1990 Lithuania.

- Dekanens fullmakt av 9.3.2017

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 8.3.2017

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
42/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Kai Rune Mikkelsen og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

43/2017 Tilsetting av stipendiat SKO 1017 ved prosjektet Post-Imperial Fictions ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Eva Simcic i stilling som stipendiat SKO 1017 ved prosjektet Post-Imperial Fictions ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Simic takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

Tilsettingen er for tre år og stillingen finansieres over HFs satsning på ERC karriereløp.

Enstemmig vedtatt

44/2017 Kunngjøring av to stillinger som universitetslektor SKO 1009 i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

HFs tilbakemeldinger på ILOS' reviderte stillingsplan

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for to stillinger som universitetslektor SKO 1009 innen engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

45/2017 Kunngjøring av stilling som universitetslektor SKO 1009 i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

HFs tilbakemeldinger på ILOS' reviderte stillingsplan

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for stilling som universitetslektor SKO 1009 innen fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

 

46/2017

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen Modern China Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Brev vedr tildeling av plass til Anna Ahlers på Karriereløpsprogrammet 2016

Anmodning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for stilling som doktorgradsstipendiat SKO 1017 innen Modern China Studies ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

 

47/2017

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie

 

Bedømmelseskomitéens vurdering av 27.02.2017

Merknader

Søkerens søknad med CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelseskomiteens innstilling og tildeler Douglas Rossinow professoropprykk innenfor fagområdet historie.

Enstemmig vedtatt

48/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

IMKs stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon. 

Enstemmig vedtatt

 

49/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i politisk kommunikasjon, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

IMKs stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i politisk kommunikasjon, Institutt for medier og kommunikasjon. 

Enstemmig vedtatt

50/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i innovasjon i medie- og kultursektoren, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

IMKs stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøringstekst for stilling som førsteamanuensis SKO 1011 innen medievitenskap med fordypning i innovasjon i medie- og kultursektoren, Institutt for medier og kommunikasjon. 

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Ken Rune Mikkelsen Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 7. apr. 2017 10:47 - Sist endret 7. apr. 2017 10:51