Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 8. desember  2017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Erlend Haavardsholm, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 158//2017 Utlysning av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

TUV-sak 159/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 160/2017 Forskning - godkjenning av midlertidig innstilling

TUV-sak 161/2017 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Back to the sustainable future", Kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 162/217 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 163/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstpendiat i idehistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 164/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstpendiat i filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 165/2017 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstpendiat i filosofi, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 166/2017 Tilsetting av stilling som doktorgradsstpendiat i prosjektet EU-kids, Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 167/2017 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO 1017/1352) knyttet til NFR-prosjektet "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase",Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 168/2017 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase",Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 169/2017 Tilsetting ved kallelse til 20 % stilling som praksis II (SKO 1009) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 170/2017 Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 171/2017 Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet "Copper in the Early Modern Period", Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 172/2017 Tilsetting ved kallelse til to stillinger som professor II (SKO 8013) og førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Branding", Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 173/2017 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 174/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music Technology ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 175/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Popular Music Studies ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 176/2017 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

TUV-sak 177/2017 Tilsetting av postdok (SKO 1352) til NFR-prosjektet "Image, Imitation, Indulgence. Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c. 1400-1600" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

TUV-sak 178/2017 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 179/2019 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 180/2017 Innstilling til stilling som professor for faglig lederskap (SKO 1404) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.Philol Kaja Kollandsruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.Philol Kaja Kollandsruds har levert sin avhandling “Evoking the Divine: The Visual Vocabulary of Sacred Polychrome Wooden Sculpture in Norway between 1100 and 1350”

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Dr. Aden Kumler, Associate Professor ved  University of Chicago

Dr. Justin E A Kroesen, Professor Universitetet i  Bergen

Dr. Per Sigurd Styve, Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Per Sigurd Styve, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 02.10.2017

 

- Notat av 25.09.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Henrik Torjusens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Henrik Torjusen har levert sin avhandling «The Last Act of Secular Prayer. Money and Utopia in Tom Wolfe's The Bonfire of the Vanities, Richard Powers's Gain, Dave Eggers's You Shall Know Our Velocity and Jonathan Franzen's Freedom»

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Joyce Goggin, Universitetet i Amsterdam

Førsteamanuensis Tore Rye Andersen, Aarhus universitet

Professor Tore Rem, Universitetet i Oslo

Professor Tore Rem, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.09.2017

 

- Notat av 11.09.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Gerald Walulyas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Gerald Walulya har levert sin avhandling «Hybrid Journalism? An investigation into press coverage of elections in East Africa’s one-party dominant states of Tanzania and Uganda».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Marie-Soleil Frere, professor, Universite Libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres.

Sabiti Makara, Dr., Senior Lecturer, University of Makerere, Uganda.

Charles Ess, professor i medievitenskap, Universitetet i Oslo, IMK.

Charles Ess, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.09.2017

 

- Notat av 20.09.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Kristina Leganger Iversens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kristina Leganger Iversen har levert sin avhandling «Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Universitetslektor, dr. Elisabeth Friis, Lunds Universitet Førsteamanuensis, dr. art. Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo Førsteamanuensis, dr. art. Kari Jegerstedt, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.11.2017

 

- Notat av 26.10.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Lisa Marie Nagels avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Lisa Marie Nagel har levert sin avhandling «Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper»

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Universitetslektor Elina Druker, Institutionen för kultur och estetikk, Stockholms universitet

Professor Beth Juncker, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet

Førsteamanuensis Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo,

Førsteamanuensis Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.10.2017

 

- Notat av 31.10.2017

 

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Magister Annika Rockenbergers avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Magister Annika Rockenberger har levert sin avhandling «Interessen und

Argumente: Vorstudien zu einer analytischen Philosophie der neugermanistischen Editionsphilologie».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Johnny Kondrup, Københavns Universitet

Forsker Staffan Bengtsson, Uppsala universitet

Førsteamanuensis Karin Kukkonen, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Karin Kukkonen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.10.2017

 

- Notat av 26.10.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

M.Phil.  Per Erik Solberg’s avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

M.Phil.  Per Erik Solberg har levert inn avhandlingen "The Discourse Semantics of Long-Distance Reflexives"

- Dekanens fullmakt av 21.09.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 21.09.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Thomas Erma Møllers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Thomas Erma Møller har levert inn avhandlingen Sources, Structure and Surface: Philological Studies in Fartein Valen’s Orchestral Works

- Dekanens fullmakt av 02.10.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.09.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müllers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Kjartan Rekdal Müller har levert inn avhandlingen « Ting, steder, mennesker og historier: Digitale utforskninger av sjanger og teknologi»

- Dekanens fullmakt av 07.11.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 07.11.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

K

Master Mulatu Moges’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mulatu Moges har levert inn avhandlingen «Why silence? Reporting Internal Conflict in Ethiopian Newspapers»

- Dekanens fullmakt av 27.10.2017

 

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.10.2017

 

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

L

MPhil Florence Namasingas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av midlertidig innstilling

MPhil Florence Namasinga har levert inn avhandlingen «Sourcing, Credibility, Contradictions and Ethics; A study of how Uganda’s print journalists negotiate their profession in the social media era»

- Dekanens fullmakt av 19.10.2017

- Bedømmelseskomiteens vurdering av 19.10.2017

 

Avhandlingen tillates omarbeidet innen 6 måneder, med frist 24.04.2018. før komiteen kan gi sin endelige innstilling.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
157/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ken Mikkelsen og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

158/2017 Utlysning av 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for 50% vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen i vikariat er for tre år.

Enstemming vedtatt

159/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

CV innstilte søkere

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Mattia Biffis i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma. Tilsettingen er for en periode på 3 år  med 10% pliktarbeid.

 

Dersom Biffis takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

 

Enstemming vedtatt

160/2017

Trukket

 

 

 

161/2017

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Back to the sustainable future", Kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Komiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Malin Graesse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Back to the sustainable future ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Dersom Graesse takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 2.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemming vedtatt

 

162/2017 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Komiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

Utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Joanna Pollock i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisning- og administrasjonsdel.

Dersom Pollock takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemming vedtatt

163/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til emnet "Oppvekst i idéhistorisk perspektiv" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stipendiat (SKO 1017) i Oppvekst i idéhistorisk perspektiv ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år. Stillingen er internt finansiert. 

Enstemming vedtatt

164/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stipendiat (SKO 1017) knyttet til ConceptLab ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år. Stillingen er internt finansiert. 

Enstemming vedtatt

165/2017 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til CSMN-Rational Agency ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stipendiat (SKO 1017) knyttet til CSMN-Rational Agency ved institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år. Stillingen er internt finansiert. 

Enstemming vedtatt

166/2017 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet EU-kids Online, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

CV og evt publikasjonsliste for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Ekaterina Paschevich i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet EU-Kids Online ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Paschevich takker nei til stillingen, går tilbudet videre til nummer 2, deretter nummer 3. 

Enstemming vedtatt

 

167/2017 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO 1017/1352) knyttet til NFR-prosjektet "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase",Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat/postdoktor (SKO1017/1352) knyttet til NFR-prosjektet Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen som doktorgradsstipendiat er for en periode på tre år, en eventuell tilsetting som postdoktor er for en periode på to år

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemming vedtatt

168/2017 Kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase",Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som postdoktor (SKO1352) knyttet til NFR-prosjektet "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene som postdoktor er for en periode på to år.

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemming vedtatt

169/2017

Tilsetting ved kallelse til 20 % stilling som praksis II (SKO 1009) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2017-2022

ILNs stillingsplan 2017 - 2022

Tilsettingsutvalget tilsetter Marie Louise Tank i stilling som praksis II (SKO 1009) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Enstemming vedtatt

170/2017 Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis (SKO1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste innstilte søkere

Tilsettingsutvalget tilsetter Martin Furholt i midlertidig stilling som vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Dersom Furholt takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr.4.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Martin Furholt har pedagogisk basiskompetanse fra universitet.

Enstemming vedtatt

171/2017

Forlengelse av forskerstilling (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet "Copper in the Early Modern Period", Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Prognose for budsjett

TIlsettingsutvalget forlenger Ragnhild Hutchisons 80 % stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til prosjektet "Copper in the Early Modern Period" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie til og med 20.05.2018.

Forlengelsen er for perioden 01.01.2018 til 20.05.2018 og finansieres av prosjektet "Copper in the Early Modern Period".

Enstemming vedtatt

172/2017

Tilsetting ved kallelse til to stillinger som professor II (SKO 8013) og førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Branding", Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjemaer

CVer og publikasjonslister

Søknad prosjekt "Nordic branding"

Tilsettingsutvalget tilsetter Svein Ivar Angell i 20 % stilling som professor II (SKO 8013) og Mads Mordhorst i 20 % stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Branding" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingene er for en periode på 24 måneder. 

Enstemming vedtatt

173/2017 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet kunsthistorie, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring

Søkerens CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Pasi Petteri Väliaho personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet kunsthistorie. 

Väliaho oppfyller kravene om pedagogisk basiskompetanse. 

Enstemming vedtatt

174/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music Technology ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music Technology ved Institutt for musikkvitenskap

Enstemming vedtatt

175/2017 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Popular Music Studies ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Popular Music Studies ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemming vedtatt

176/2017

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis II ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

 

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst og utvidet søkerliste

Protokoll fra styret for Det norske universitetssenter i St. Petersburg

CV og publikasjonsliste innstilt søker

Tilsettingsutvalget tilsetter Helge Blakkisrud i stilling som førsteamanuensis II ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

Dersom Blakkisrud takker nei må stillingen kunngjøres på nytt.

Tilsettingen er for perioden 01.02.2018 – 31.1.2020.

Enstemming vedtatt

177/2017

 

Tilsetting av postdok (SKO 1352) til NFR-prosjektet "Image, Imitation, Indulgence. Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c. 1400-1600" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie 

 

 

Fremlegg

Søknad og NFR-kontrakt

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Ragnhild Marthine Bø i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % pliktarbeid.

Enstemming vedtatt

178/2017 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet medievitenskap, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens kompetanseerklæring

Søkerens CVog publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Elisabeth Staksrud personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet medievitenskap.

Staksrud har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemming vedtatt

179/2017 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Søknad og CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kathrine Asla Østby i stilling som universitetslektor (SKO 1009) i fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Dersom Østby takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemming vedtatt

180/2017 Innstilling til stilling som professor for faglig lederskap (SKO 1404) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Prosjektbeskrivelse RITMO

Avtaledokument RITMO

Krav og retningslinjer for SFF

Generelle vilkår

Akseptert kontrakt

CV for Anne Danielsen

Anmodning om tilsetting

Tilsettingsutvalget vedtar innstillingen av Anne Danielsen til stilling som professor for faglig lederskap (SKO 1404) i fem år ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Innstillingen oversendes Universitetsstyrets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Enstemming vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
Ken Mikkelsen Gjertrud Flermoen Stenbrenden
sign sign

 

Publisert 8. des. 2017 10:26 - Sist endret 8. des. 2017 15:08