Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 16. mars 2018 kl 09.15-10.00.

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-E

TUV-sak 39/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «Communicating rights in police investigative interviews» ved MultiLing

TUV-sak 40/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR/Norglobal-prosjektet «Himalayan Connections», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 41/2018 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet moderne historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 42/2018 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 43/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Cand.philol. Åsmund Svendsens avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Åsmund Svendsen har levert sin avhandling Arkivet. En beretning om det norske riksarkivet 1817 – 2017

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo
  • Professor emeritus Birgitte Possing, Rigsarkivet i Danmark
  • Universitetslektor Johan Östling, Lunds universitet

Professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.02.2018

- Notat av 05.02.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Ylva Frøjds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ylva Frøjd har levert sin avhandling «Hvem bryr seg?» Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Norunn Askeland, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Dosent Thomas Illum Hansen, University College Lillebælt
  • Professor Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo

Professor Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.02.2018

- Notat av 12.02.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Erling Lorentzen Sogges avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Erling Lorentzen Sogge har levert sin avhandling No one can Rule Us. Politics of exile in the Refugee camp ‘Ayn Al-Hilwe, Capital of the Palestinian Diaspora (1993-2017)

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Rex J Brynen, McGill University
  • Førsteamanuensis Jacob Høigilt, Universitetet i Oslo
  • Professor Julie Peteet, University of Louisville

Førsteamanuensis Jacob Høigilt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.02.2018

- Notat av 16.02.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Magister Annika Rockenbergers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Magister Annika Rockenberger har levert inn avhandlingen Interessen und Argumente: Vorstudien zu einer analytischen Philosophie der neugermanistischen Editionsphilologie

- Dekanens fullmakt av 08.02.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.02.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
38/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

39/2018

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «Communicating rights in police investigative interviews» ved MultiLing

 

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «Communicating rights in police investigative interviews» ved MultiLing

Tilsettingen er for en periode på tre år med 10 % undervisnings og administrasjonsandel.

Stillingen er finansiert av MultiLing.

Enstemmig vedtatt

40/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR/Norglobal-prosjektet «Himalayan Connections», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Brev og kontrakt fra NFR av 15.12.2017

Begrunnelse for midlertidig tilsetting

Anmodningsskjema

CV til Astrid Hovden

Tilsettingsutvalget tilsetter Astrid Hovden i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR/Norglobal-prosjektet «Himalayan Connections», Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

41/2018

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet moderne historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Kim Priemel personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet moderne historie.

Priemel har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

42/2018

Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Tilsettingsutvalget forlenger Bettina Eberts midlertidige tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) med seks uker.

 

Enstemmig vedtatt

 

43/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma.

 

Stillingen er finansiert av instituttet.

 

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 16. mars 2018 09:40 - Sist endret 16. mars 2018 09:43