Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte mandag 14. mai  2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Ellen Rees, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Hilde Kristine Sletner

Til orientering: Sakene A-

TUV-sak 82/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 83/2018 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 84/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 85/2018 Tilsetting i toårig stilling som EU/MSCA postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 86/2018 Oppsigelse fra stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

TUV-sak 87/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på SLA ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 88/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med særlig vekt på norsk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 89/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 90/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 91/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturarv og miljø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 92/2018 Trukket

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
81/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

  Bjørn Ramberg og Ken Rune Mikkelsen
   

 

 

82/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til Screen Cultures-prosjektet ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert via midler fra fakultetets faglige prioriteringer.

Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt.

83/2018

Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert i perioden 2019-2023 fra faglige prioriteringer III. Etter denne perioden skal stillingen finansieres innenfor rammen av enhetens budsjett.

Enstemmig vedtatt.

84/2018

Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er finansiert i perioden 2019-2023 fra faglige prioriteringer III. Etter denne perioden skal stillingen finansieres innenfor rammen av enhetens budsjett.

Enstemmig vedtatt.

 

85/2018 Tilsetting i toårig stilling som EU/MSCA postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Grant Agreement

CV for den innstilte

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Natalia Igl i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for 2 år og finansieres av en EU-tildeling fra Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

Enstemmig vedtatt.

86/2018 Oppsigelse fra stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg

 

Fremlegg

Forhåndsvarsel om oppsigelse

Tilsettingsutvalget sier opp Helge Blakkisrud fra stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Det norske universitetssenter i St. Petersburg på grunn av nedleggelse av senteret. Siste tilsettingsdato blir 15.6.2018.

Enstemmig vedtatt.

87/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på SLA ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2017 - 2022

Stillingsplan 2017 - 2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på SLA ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt.

88/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med særlig vekt på norsk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2017 - 2022

Stillingsplan 2017 - 2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med særlig vekt på norsk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt.

89/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2018 - 2022

Stillingsplan 2018 - 2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt.

90/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2018 - 2022

Stillingsplan 2018 - 2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt.

91/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturarv og miljø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2017-2025

Stillingsplan 2017-2025

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturarv og miljø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt.

92/2018 Trukket

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Rees                   Hilde Kristine Sletner
   
Ken Rune Mikkelsen Bjørn Bramberg

 

Publisert 14. mai 2018 13:10 - Sist endret 14. mai 2018 13:10