Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 16. februar 2018, kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-E

 

TUV-sak 21/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til medievitenskap med spesialisering i politisk deltakelse og sosiale medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 22/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 23/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 24/2018 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 25/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011)/leder for OSEH ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Knut Ivar Austvolls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Knut Ivar Austvoll har levert sin avhandling Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo
  • Universitetslektor Johan Ling, Göteborgs universitet
  • Universitetslektor Peter Skoglund, Linnéuniversitetet

Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.01.2018

- Notat av 15.01.2018

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Kristina Leganger Iversens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Kristina Leganger Iversen har levert inn avhandlingen Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker

- Dekanens fullmakt av 26.01.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.01.2018

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Kaja Kollandsruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Kaja Kollandsrud har levert inn avhandlingen Evoking the Divine. The Visual Vocabulary of Sacred Polychrome Wooden Sculpture in Norway between 1100 and 1350

- Dekanens fullmakt av 26.01.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.01.2018

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Lisa Marie Nagels avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Lisa Marie Nagel har levert inn avhandlingen Kunst for barn som hendelser. En kritisk diskusjon av analytiske perspektiver i kunst for barn, med eksempler fra scenekunst, bildebøker og bildebokapper

- Dekanens fullmakt av 26.01.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.01.2018

Sakspapirer (pdf)

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
20/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

21/2018

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til medievitenskap med spesialisering i politisk deltakelse og sosiale medier ved Institutt for medier og kommunikasjon

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i medievitenskap med spesialisering i politisk deltakelse og sosiale medier ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er internt finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

22/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i medievitenskap med fordypning i medieestetikk, Institutt for medier og kommunikasjon

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling

Sakkyndig komités rapport

Merknad og svar til merknad på sakkyndig komités rapport

Sorteringskomiteens rapport

Kunngjøring

CV og publikasjonslite for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Aud Sissel Hoel i stilling som førsteamanuensis i medievitenskap med fordypning i medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Aud Sissel Hoel takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Hoel har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

23/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sakspapirer

Kunngjøring og utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling av 26.01.2018 

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Kinjal Joshi i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i allmenn lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Dersom Joshi takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Deretter til innstilte nr. 3 og innstilte nr. 4.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

24/2018

Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Sakspapirer

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Fordelingsbrev

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat i religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er internt finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

25/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011)/leder for OSEH ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Sakspapirer

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO  1011)/leder for OSEH ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen knyttet til FPIII og er finansiert av HF i fem år, deretter av IKOS.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 16. feb. 2018 10:00 - Sist endret 16. feb. 2018 10:00