Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 2. mars  2017 kl .9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Arne Bugge Amundsen, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-H

TUV-sak 27/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

TUV-sak 28/2018 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

TUV-sak 29/2018 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet Statoil-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

TUV-sak 30/2018 Personlig opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innen fagområdet norsk som andrespråk (NOAS) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 31/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i idéhistorie knyttet til NFR-prosjektet "The Legacy of Birgitta of Sweden: Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 32/2018 Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen fagområdet norsk for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for ligvistiske og nordiske studier

TUV-sak 33/2018 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 34/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet NFR-prosjektet Lifetimes, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 35/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "The Nordic Sound and Music Computing Network" (NordicSMC) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 36/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet “MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation”, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 37/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet “MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation”, Institutt for musikkvitenskap

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Marthe Handå Myhres avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Marthe Handå Myhre har levert sin avhandling Compatriots into Citizens: Policies and Perceptions of Citizenship Acquisition in Post-Soviet Russia

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Vladimir Sergeevich Malakhov, Moscow School of Social and Economic Sciences og The Russian Presidential Academy of National economy and Public Administration (RANEPA)
 • Førsteamanuensis Oxana Shevel, Tufts University
 • Førsteamanuensis Stijn Vervaet, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Stijn Vervaet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 29.01.2018

- Notat av 26.01.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Elena Callegaris avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Elena Callegari har levert sin avhandling Understanding Word Order in the Left Periphery

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Valentina Bianchi, Università di Siena
 • Førsteamanuensis Jeroen van Craenenbroeck, Katholieke Universiteit Leuven
 • Professor Hans Petter Helland, Universitetet i Oslo

Professor Hans Petter Helland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.02.2018

- Notat av 24.01.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Julianne Quiling Ma Yangs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Julianne Quiling Ma Yang har levert sin avhandling Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Anne Gjelsvik, NTNU og Universitetet i Oslo
 • Professor John Sundholm, Stockholms universitet
 • Førstelektor Claire Thomson, University College London

Professor Anne Gjelsvik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 02.02.2018

- Notat av 22.01.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Jens Mangeruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jens Mangerud har levert sin avhandling New Perspectives on Life in Roman Egypt from the Oslo Papyrus Collection with editions of selected documentary papyri from the 1934 acquisition

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Fabian Reiter, Universität Trier
 • Dr. Hélène Cuvigny, Université Paris-Sorbonne
 • Professor Silvio Bär, Universitetet i Oslo

Professor Silvio Bär, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.02.2018

- Notat av 02.02.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Cand.philol. Nils Henning Hontvedts avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Nils Henning Hontvedt har levert sin avhandling Landsorganisasjonens leder Ole Olsen Lian og opposisjonen i norsk Fagbevegelse

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor emeritus Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo
 • Universitetslektor Bertel Nygaard, Aarhus Universitet
 • Dosent Maija Runcis, Stockholms Universitet
Professor emeritus Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 07.02.2018

- Notat av 22.01.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Ph.d. Marijana Vukovićs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Ph.d. Marijana Vuković har levert inn avhandlingen Manuscripts, Texts and Environments of the Infancy Gospel of Thomas: Textual Fate and Variation in the Middle Ages

- Dekanens fullmakt av 31.01.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 29.01.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Signe Laakes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Signe Laake har levert inn avhandlingen Word order changes in the history of Norwegian

- Dekanens fullmakt av 08.02.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.02.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
26/2017

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Bjørn Ramberg

27/2017

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er internt finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

28/2017

Tilsetting i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Vibeke Maria Viestad i vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Viestad takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Vibeke Maria Viestad har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

29/2017

Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet Statoil-prosjektet ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV og publikasjonsliste

Prosjektavtale

Budsjettoversikt

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Øye Gjerde i 20% stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet «Statoils historie 1972-2022» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

 

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

30/2018

Personlig opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innen fagområdet norsk som andrespråk (NOAS) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 30.01.2018

Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad

Veiledning dosentopprykk

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Liv Andlem Harnæs personlig opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innenfor fagområdet norsk som andrespråk.

 

Liv Andlem Harnæs har dokumentert Pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

31/2018

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i idéhistorie knyttet til NFR-prosjektet "The Legacy of Birgitta of Sweden: Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "The Legacy of Birgitta of Sweden: Women, Politics, and Reform in Renaissance Italy". 

Tilsettingen er for en perioden på to år og er eksternt finansiert. 

Enstemmig vedtatt

32/2018 Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen fagområdet norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 30.01.2018

Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Lasse Morten Johannesen personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innenfor fagområdet norsk for internasjonale studenter.

 

Johannesen har pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

33/2018 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling

De innstiltes CV-er

Merknad

Saken trekkes fra møtet

34/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet NFR-prosjektet Lifetimes, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Prosjektbeskrivelse

Toppforsk tildelinger

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Lifetimes: A Natural History of the Present» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.


Stillingen finansieres av HF eller NFR.

Enstemmig vedtatt

35/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "The Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC)" ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "The Nordic Sound and Music Computing Network (NordicSMC)" ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen finansieres av NordForsk med en egenandel av 2/3 av den totale finansieringen. Egenandelen deles mellom IMV og Ritmo.

Enstemmig vedtatt

36/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet “MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation”, in machup producers experience with copyright regulations,  Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet “MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation.” ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på to år med mulighet for et tredje år. Stillingen er finansiert.av NFR

Enstemmig vedtatt

37/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet “MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation” related to mashup music, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet “MASHED: Mashup Music, Copyright, and Platform Regulation.” ved Institutt for musikkvitenskap.

 

Tilsettingen er for en periode på to år med mulighet for et tredje år. Stillingen er  finansiert.av NFR

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Bjørn Ramberg

 

Publisert 2. mars 2018 10:37 - Sist endret 2. mars 2018 10:40