Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte fredag 22. juni 2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg og Hanne K. Lindemann. Forfall: Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 115/2018 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Probing the Boundaries of the (Trans)National ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 116/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Rebel Governance in the Middle East ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 117/2018 Tilsetting av to stillinger som stipendiat (SKO 1017) innen religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak 118/2018 Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 119/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet MASHED (Copyright) ved RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

TUV-sak 120/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet MASHED (Producer) ved RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

TUV-sak 121/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Communicating Rights in Police Investigative Interviews" ved MultiLing

TUV-sak 122/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF-EF-ST prosjektet "New speakers and use of Russian in the Northern Norway" ved MultiLing

TUV-sak 123/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing

TUV-sak 124/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen nordisk litteratur tilknyttet «Nordic Literary Studies in Flux» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 125/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor / forsker (SKO 1352/1109) knyttet til NFR-prosjektet Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 126/2018 Tilsetting uten kunngjøring i stilling (10 %) som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet MASHED: Mashup Music, Copyright and Platform Regulation ved RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 127/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Cultural Study of Music ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 128/2018 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

TUV-sak 129/2018 Godkjenning av innstilling dr.philos.-avhandling

TUV-sak 130/2018 Søknad om personlig opprykk til professor innen allmenn litteraturvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 
C


 

 

 
D

 

 

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
114/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Hanne K. Lindemann

115/2018 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Probing the Boundaries of the (Trans)National ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Mónika Dánél i stilling som postdoktor (SKO 1352) på underprosjekt 1 «Transnational Literary Networks». Krisztina Rácz tilsettes i stilling som postdoktor (SKO 1352) på underprosjekt 2 «Multilingual Practices Past and Present», begge ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Krisztina Rácz takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingene er for en periode på 2,5 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel. De som tilsettes vil få mulighet til å søke Norges Forskningsråd om midler til en 6 måneders forlenget tilsetting.

Stillingene er finansiert av Norges Forskningsråd.

Enstemmig vedtatt

116/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Rebel Governance in the Middle East ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Erling Lorentzen Sogge i stilling som postdoktor (SKO 1352) på prosjektet Rebel Governance in the Middle East ved IKOS. Tilsettingen er for en periode på 2,5 år.

Stillingen er finansiert av Norges Forskningsråd.

Enstemmig vedtatt

117/2018

Tilsetting av to stillinger som stipendiat (SKO 1017) innen religion og politikk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Ion Josan i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) på prosjektet MM/II ved IKOS. Dersom Ion Josan takker nei til stilling på prosjektet MM/II, går tilbudet til innstilte nr. 2. Hannah Kristine Lunde tilsettes i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO1017) på prosjektet Stories of Heritage, begge stillingene er på Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingene er for en periode på 3 år.

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

118/2018

Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av fakultetet gjennom karriereløpsprogrammet.

Enstemmig vedtatt

119/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet MASHED (Copyright) ved RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Alan Hui i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Tilsettingen er for en periode på 2 år med mulighet for et tredje år avhengig av finansiering.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Hui takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

120/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet MASHED (Producer) ved RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ellis Jones i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO – Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse. Tilsettingen er for en periode på 2 år med mulighet for et tredje år avhengig av finansiering.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Jones takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

121/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet "Communicating Rights in Police Investigative Interviews" ved MultiLing

Kunngjøring på norsk og engelsk

Innstilling

CV og "research statement" for de innstilte

Oppgavetekst til intervju

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Pawel Urbanik i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet «Communicating rights in police investigative interviews» ved MultiLing. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av instituttet gjennom verdensledende-tildelingen.

Dersom Urbanik takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

 

Enstemmig vedtatt

122/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF-EF-ST prosjektet "New speakers and use of Russian in the Northern Norway" ved MultiLing

Innvilgelsesbrev

anmodninsskjema

CV til Olga Solovova

Prosjektbeskrivelse

Grunnlag til kontraktsforhandlinger

Tilsettingsutvalget tilsetter Olga Solovova i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF-EF-ST prosjektet "New speakers and use of Russian in the Northern Norway" ved MultiLing. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra programmet Horizon2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF-EF-ST).

Enstemmig vedtatt

123/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing

 

Kunngjøring

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelser for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingvild Badhwar Valen-Sendstad i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing. Tilsettingen er for en periode på 3 år. Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Valen-Sendstad takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

124/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen nordisk litteratur tilknyttet «Nordic Literary Studies in Flux» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Kunngjøring

Innstilling

CV for de innstilte

Notat til instituttstyret av 01.06.2018

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingeborg Helleberg og Thomas Rasmussen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen nordisk litteratur tilknyttet «Nordic Literary Studies in Flux» ved institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingene er for en periode på 3 år.

Stillingene er finansiert av NFR og instituttet.

Dersom Helleberg eller Rasmussen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 4 og deretter til innstilte nr. 5.

Enstemmig vedtatt

125/2018

Kunngjøring av stilling som postdoktor / forsker (SKO 1352/1109) knyttet til NFR-prosjektet Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Forslag til kunngjøringstekst

anmodningsskjema

Kontrakt NFR

Godkjenning av ny kunngjøring NFR

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor/forsker (SKO1352/1109) knyttet til NFR-prosjektet Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for er periode på 2 år.

Stillingen finansieres av NFR, eventuelle merkostnader som følge av en tilsetting som forsker dekkes av instituttet.

Enstemmig vedtatt

126/2018 Tilsetting uten kunngjøring i stilling (10 %) som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet MASHED: Mashup Music, Copyright and Platform Regulation ved RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, Institutt for musikkvitenskap

Fremlegg

Senterets anbefaling

CV og publikasjonsliste

Søknad

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Milos Novovic i 10 % stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet MASHED: Mashup Music, Copyright and Platform Regulation ved RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

127/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Cultural Study of Music ved Institutt for musikkvitenskap

Framlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Marek Susdorf i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Cultural Study of Music ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Susdorf takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

128/2018 Søknad om opprykk til professor etter kompetanse

 

Framlegg

Kompetanseerklæring

Komiteens tilleggskommentarer - vedlegg til bedømmelsen

Merknader fra søker

Komiteens svar på merknadene

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget vedtar at det ikke gis opprykk.

Enstemmig vedtatt

129/2018 Godkjenning av innstilling dr.philos.-avhandling

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Kandidatens merknader

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den først kan leveres til ny bedømmelse 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

130/2018 Søknad om personlig opprykk til professor innen allmenn litteraturvitenskap
 

 

Framlegg

Kompetanseerklæring

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Karin Kukkonen personlig opprykk til professor etter kompetanse innen allmenn litteraturvitenskap.

Kukkonen tilfredsstiller kravet til pedagogisk basiskompetanse. 

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Hanne K. Lindemann

 

Publisert 22. juni 2018 10:24 - Sist endret 22. juni 2018 10:24