Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  12. oktober  2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 166/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 167/2018 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 168/2018 Sak trukket

TUV-sak 169/2018 Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 170/2018 Personlig opprykk til professor, Institutt for filsosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 171/2018 Direkte tilsetting ved kallelse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 172/2018 Direkte tilsetting ved kallelse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 173/2018 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor/førstelektor (SKO 1009/1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Espen Klævik-Pettersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Espen Klævik-Pettersen har levert sin avhandling Inversion, V-to-C, and verb second: an investigation into the syntax and word order of Old French and Late Latin.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Hans Petter Helland, University of Oslo
  • Professor Anders Holmberg, Newcastle University
  • Førsteamanuensis Barbara Vance, Indiana University Bloomington

Professor Hans Petter Helland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.09.2018

- Notat av 06.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
C

Master Joanna Olga Iranowskas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Joanna Olga Iranowska har levert sin avhandling Multiplying Munch: New Digital Practices at the Munch Museum.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Førsteamanuensis Line Esborg, University of Oslo
  • Senior Lecturer Jenny Kidd, Cardiff University
  • Professor Michael Haldrup Pedersen, Roskilde University

Associate professor Line Esborg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.09.2018

- Notat av 04.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
D

Cand.philol. Knut Fageraas’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Knut Fageraas har levert sin avhandling Verdensarv på Vega – mellom internasjonale konvensjoner, nasjonal politikk og lokale praksiser i et nordnorsk øysamfunn.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Førsteamanuensis Hans-Jakob Agotnes, Universitetet i Bergen
  • Professor Ella Johansson, Uppsala universitet
  • Førsteamanuensis Ane Ohrvik, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Ane Ohrvik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 12.09.2018

- Notat av 11.09.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
165/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Ken Rune Mikkelsen

166/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling av 27.09.2018

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Kim Wilkins i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingen er for en periode på 4 år med 25 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert via midler fra fakultetets faglige prioriteringer.

Dersom Kim Wilkins takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4, nr. 5 og nr. 6.

Enstemmig vedtatt

167/2018 Tilsetting i  stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap knyttet til prosjektet Screen Cultures ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Innstilling av 24.09.2018

Utlysningstekst

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Steffen Krüger i stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for medier og kommunikasjon. 

Steffen Krüger har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Steffen Krüger takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

168/2018 Sak trukket

 

 
169/2018

Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Forslag til kunngjøringstekst

Kontrakt med NFR

Grunnlagsdata for budsjett

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Lifetimes: A Natural History of the Present») ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet

Enstemmig vedtatt

170/2018 Personlig opprykk til professor, Institutt for filsosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 05.09.2018

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Peter Anselm Fritz personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi.

Fritz oppfyller kravene for pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

171/2018 Direkte tilsetting ved kallelse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Augustín Rayo i stilling som professor II innen Toppforsk-prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år med oppstart 01.01.2019.

Enstemmig vedtatt

172/2018 Direkte tilsetting ved kallelse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Josh Dever i stilling som professor II innen Toppforsk-prosjektet Conceptual Engineering ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år med oppstart 01.01.2019.

Enstemmig vedtatt

173/2018 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor/førstelektor (SKO 1009/1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som universitetslektor/førstelektor (SKO 1009/1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Ken Rune Mikkelsen

 

Publisert 12. okt. 2018 09:43 - Sist endret 12. okt. 2018 09:46