Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 13. april 20182017 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Innkalt: Ellen Rees, Bjørn Ramberg, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden 

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

45/2018 Personlig opprykk til dosent innen russisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

46/2018 Tilsetting i 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

47/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Temporal Experiments ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

48/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Literature, Rights, and Imagined Communities ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

49/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

50/2018 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen italiensk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

51/2018 Utlysning av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

52/2018 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

53/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

54/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved CSMN Rational Agency, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

55/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i idéhistorie knyttet til forskningsgruppen Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

56/2018 Tilsetting i stilling som prosjektleder og forsker(SKO 1109) i NFR-prosjektet "Perceiving representations...", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

57/2018 Forlengelse av 10 midlertidige stillinger som stipendiat (SKO 1017) og postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

58/2018 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet "Lifetimes" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

59/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Theorizing Brokerage through China’s Extroversion", Institutt for kulturstudier og orientalske språk

60/2018 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet "Theorizing Brokerage through China’s Extroversion", Institutt for kulturstudier og orientalske språk

61/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Interdisciplinary Music Research ved Institutt for musikkvitenskap

62/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

63/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Perceiving representations...", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

64/2018 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Samiksha Koiralas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Samiksha Koirala har levert sin avhandling Gender representations in the Nepali press during pre-conflict, conflict and post-conflict periods

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Gunn Enli, Universitetet i Oslo
  • Professor Gitiara Nasreen, University of Dhaka
  • Professor Thomas Tufte, University of Leicester

Professor Gunn Enli, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 14.03.2018

- Notat av 06.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Olav Gjertsen Ørums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Olav Gjertsen Ørum har levert sin avhandling Sociohistorical and Linguistic Layers of Arabic in Medieval Cairo: The Case of Judaeo-Arabic

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Geoffrey Khan, University of Cambridge
  • Professor Emeritus Gunvor Mejdell, Universitetet i Oslo
  • Amanuensis Liesbeth Zack, University of Amsterdam

Professor Emeritus Gunvor Mejdell, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 15.03.2018

- Notat av 12.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Cand.philol. Carlos Hernández Garcés’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Carlos Hernández Garcés har levert sin avhandling Καιρός, αἰτία and the experience of time in Herodotus’ Histories Narrative and the emergence of historical discourse

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Førsteamanuensis Emily Baragwanath, University of North Carolina
  • Professor Silvio Bär, Universitetet i Oslo
  • Amanuensis Eleni-Melina Tamiolaki, University of Crete

Professor Silvio Bär, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.03.2018

- Notat av 20.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Ingrid Hallands avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ingrid Halland har levert inn avhandlingen Error Earth: Displaying Deep Cybernetics in «The Universitas Projects» and Italy: The New Domestic Landscape, 1972

- Dekanens fullmakt av 09.03.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Ida Hove Solbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ida Hove Solberg har levert inn avhandlingen Traveling Feminism: Simone de Beauvoir and Le deuxième sexe in Norwegian Translation and Reception

- Dekanens fullmakt av 09.03.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Feroz Mehmood Shahs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Feroz Mehmood Shah har levert inn avhandlingen Sapere Aude! The Judgement View of Kant's Theory of Conscience

- Dekanens fullmakt av 14.03.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 08.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Guro Warhuus Samuelsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Guro Warhuus Samuelsen har levert inn avhandlingen Performing Politics. The making of leaders and followers in the Bahujan Samaj Party, Uttar Pradesh

- Dekanens fullmakt av 20.03.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 12.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Åmund Norum Resløkkens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Åmund Norum Resløkken har levert inn avhandlingen "Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947

- Dekanens fullmakt av 23.03.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 20.03.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
44/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Hanne K Lindemann og Gjertrud Flermoen Stenbrenden

45/2018

Personlig opprykk til dosent innen russisk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Søknad med vedlegg

Retningslinjer

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Trond Gunnar Nordenstam opprykk til dosent etter kompetanse innen russisk.

Nordenstam har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

46/2018 Tilsetting i 50% vikariat som førstelektor (SKO 1198) innen fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Hélène Celdran i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i fransk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Celdran takker nei til vikariat, går tilbudet til innstilte nr 2. Dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3 og deretter til innstilte nr 4.

Tilsettingen er for 3 år og er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

47/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Temporal Experiments ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Emma Helene Heggdal i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet Temporal Experiments ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Heggdal takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 2. Dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3 og deretter til innstilte nr 4.

 

Tilsettingen er for 3 år og er finansiert av den årlige tildelingen fra HF.

Enstemmig vedtatt

48/2018

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Literature, Rights, and Imagined Communities (LRIC) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Louisa Olufsen Layne i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Literature, Rights, and Imagined Communities (LRIC) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Layne takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 2. Dersom innstilte nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3 og deretter til innstilte nr 4 og til slutt til innstilte nr 5.

 

Tilsettingen er for 3 år og er finansiert av den årlige tildelingen fra HF.

Enstemmig vedtatt

 

49/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Sabina Nedelius i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Dersom Nedelius takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

 

Tilsettingen er for 3 år og er finansiert av den årlige tildelingen fra HF.

Enstemmig vedtatt

50/2018 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen italiensk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten til stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen italiensk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for 3 år og er finansiert av HFs karriereløpsprogram.

Enstemmig vedtatt

51/2018 Utlysning av 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Søknad om midler

Revidert budsjett m/kommentarer

Styremøteprotokoll

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten til 1-2 stillinger som postdoktor (SKO 1352) innen prosjektet Literature, Cognition and Emotion ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingene er for 4 år med en 25% andel administrasjon og undervisning. Stillingene er finansiert av HFs Faglige prioriteringer III.

Enstemmig vedtatt

52/2018

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

 

Framlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 26.02.2018

CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Hans Kristian Rustad personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur.

Hans Kristian Rustad tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

53/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved ConceptLab, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Forslag til innstilling

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Sigurd Jorem i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi knyttet til forskningsgruppen ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Jorem takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

54/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved CSMN Rational Agency, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Forslag til innstilling

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Max Johannes Kippersund og Odysseus Stone i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Dersom Kippersund takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til nr. 3, deretter nr. 4. Dersom Stone takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

55/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i idéhistorie knyttet til forskningsgruppen Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Forslag til innstilling

Utvidet søkerliste

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Joel Johansson i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idéhistorie knyttet til forskningsgruppen Barn og ungdom i idéhistorisk perspektiv ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Johansson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

56/2018 Tilsetting i stilling som prosjektleder og forsker(SKO 1109) i NFR-prosjektet "Perceiving representations...", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om tilsetting

Kontrakt fra NFR

Prosjektsøknad

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Solveig Aasen i stilling som forsker SKO 1109 i prosjektet “Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music”. Tilsettingen er for en periode på fire år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

57/2018 Forlengelse av 10 stillinger som stipendiat (SKO 1017) og postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad fra instituttet

Felles brev

Søknader om forlengelse

Tilsettingsutvalget innvilger søknaden og forlenger 10 midlertidige tilsettinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) og postdoktor (SKO 1352) ved institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

58/2018 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) på NFR-prosjektet "Lifetimes" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innvilgelsesbrev fra NFR

Anmodningsskjema

Begrunnelse for tilsetting uten kunngjøring

Tilsettingsutvalget tilsetter Bodhisattva Chattopadhyay i stilling som forsker (SKO
1109) ved NFR-prosjektet «Lifetimes: A Natural History of the Present», Institutt for
kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

59/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Theorizing Brokerage through China’s Extroversion", Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Lai Sze Tso i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse i 1 år avhengig av finansiering.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Lai Sze Tso takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

60/2018

Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet "Theorizing Brokerage through China’s Extroversion", Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kontrakt med NFR

Søknad med prosjektbeskrivelse og CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Heidi Østbø Haugen i stilling som forsker (SKO 1109) ved NFR-prosjektet «Theorizing Brokerage Through China’s Extraversion», Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av prosjektmidler gitt av NFR for 3 år.

Enstemmig vedtatt

61/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Interdisciplinary Music Research ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling

CV og publikasjonslister for den innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Cagri Erdem i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Interdisciplinary Music Research ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

62/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Yngvar Kjus i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap.

Kjus har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Kjus takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

63/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Perceiving representations...", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøring

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Perceiving Representations: A Study of Structural Commonalities between Language, Pictures and Music» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2,5 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt

 

64/2018 Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Utvidet søkerliste

Komiteens forslag til innstilling

De innstiltes CV-er

Merknad

Tilsettingsutvalget trekker utlysningen av stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Hanne K Lindemann Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 13. apr. 2018 10:21 - Sist endret 13. apr. 2018 10:21