Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  17. september  2018 kl 9.00-9.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Hanne K. Lindemann. Bjørn Ramberg og Ken Rune Mikkelsen møtte ikke.

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 145/2018 Personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 146/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Entertainment and pleasure ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 147/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm and Temporality in Audiovisual Narrative Media ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 148/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Eye-tracking and Motion Capture of Rhythm-related Behaviour ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 149/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music, Time and Consciousness ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 150/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musical Time, Form and Listening ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Ina Marie Lunde Ilkamas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ina Marie Lunde Ilkamahar levert sin avhandling «The Play of the
Feminine: Navarātri in Contemporary Kanchipuram».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Førsteamanuensis Amy Allocco, Elon University
Professor Richard H. Davis, Bard College Massachusetts
Professor Kathinka Frøystad, University of Oslo
 
Professor Kathinka Frøystad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.
 

- Dekanens fullmakt av 17.08.2018

- Notat av 13.08.2018


 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Bjørn Westlies avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Bjørn Westlie har levert inn avhandlingen NSB, krigsfangene og andre verdenskrig.
 

- Dekanens fullmakt av 20.08.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.08.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Jeroen Rijnders’ avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jeroen Rijnders har levert sin avhandling «Developing Moral Character: Essays on Automaticity, Agency, and Responsibility».

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Maureen Sie, Tilburg University
Forsker Matthew Talbert, Lund Universitet
Professor Franco Trivigno, Universitetet i Oslo
 
Professor Franco Trivigno, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.
 

- Dekanens fullmakt av 22.08.2018

- Notat av 17.08.2018


 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
144/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Hanne K. Lindemann

145/2018 Personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

- fremlegg

- kompetanseerklæring

- søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Brigitte Bo Stolpmann personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen fagområdet kunsthistorie. 

Stolpmann møter kravene om pedagogisk basiskompetanse. 

Enstemmig vedtatt

146/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Entrainment and pleasure ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 - Fremlegg

 - Forslag til kunngjøringstekst

 - Anmodningsskjema

 - Oversikt over kommende kunngjøringer av rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Entrainment and pleasure ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert gjennom senterets midler.

Enstemmig vedtatt

147/2018 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm and Temporality in Audiovisual Narrative Media ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 - Fremlegg

 - Forslag til kunngjøringstekst

 - Anmodningsskjema

 - Oversikt over kommende kunngjøringer av rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Rhythm and Temporality in Audiovisual Narrative Media ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert gjennom senterets midler.

Enstemmig vedtatt

148/2018

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Eye-tracking and Motion Capture of Rhythm-related Behaviour ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 - Fremlegg

 - Forslag til kunngjøringstekst

 - Anmodningsskjema

 - Oversikt over kommende kunngjøringer av rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Eye-tracking and Motion Capture of Rhythm-related Behaviour ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert gjennom senterets midler.

Enstemmig vedtatt

149/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music, Time and Consciousness ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 - Fremlegg

 - Forslag til kunngjøringstekst

 - Anmodningsskjema

 - Oversikt over kommende kunngjøringer av rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Music, Time and Consciousness ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert gjennom senterets midler.

Enstemmig vedtatt

150/2018  Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musical Time, Form and Listening ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 - Fremlegg

 - Forslag til kunngjøringstekst

 - Anmodningsskjema

 - Oversikt over kommende kunngjøringer av rekrutteringsstillinger RITMO

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musical Time, Form and Listening ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

 

Stillingen er finansiert gjennom senterets midler.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Gjertrud Flermoen Stenbrenden Hanne K. Lindemann

 

Publisert 17. sep. 2018 09:27 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58