Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 25. mai  2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Hanne K Lindemann, Gjertrud Flermoen Stenbrenden og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 93/2018 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for Jonna Katariina Vuoskoski ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 94/2018 Trukket

TUV-sak 95/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 96/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i vitenskapsfilosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 97/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi og lingvistikk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 98/2018 Tilsetting i stilling som professor (SKO 1013) i klima og miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 99/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet «Towards a Global History of World War II» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 100/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i moderne europeisk historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 101/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Lifetimes: A Natural history of the Present", Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 102/2018 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

TUV-sak 103/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi (steinalder) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 104/2018 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 105/2018 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Per Bonde Hansen avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Per Bonde Hansen har levert sin avhandling Standardarbeidsforholdets vekst og fall? Fagbevegelsens, arbeidsgiveres og myndigheters respons på bemanningsbyråer i verkstedindustrien og holdninger til fast og midlertidig arbeid i Norge 1947-2000

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Jan Heiret, Universitetet i Bergen
  • Professor Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo
  • Emeritus Annette Thörnquist, Stockholms Universitet

Professor Veronique Pouillard, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.04.2018

- Notat av 19.04.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Diana Maria Camps’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Diana Maria Camps har levert sin avhandling Legitimating Limburgish: The discursive construction of a regional language in the Netherlands

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Durk Gorter, IKERBASQUE, Basque Foundation for Science
  • Professor Unn Røyneland, Universitetet i Oslo
  • Professor Hilde Sollid, Universitetet i Tromsø

Professor Unn Røyneland, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 24.04.2018

- Notat av 23.04.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Christine Myrdal Lukash’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Christine Myrdal Lukash har levert sin avhandling Crossing the Boundary into the Russian “Imagined Community?” Language,Culture and Religion in Russian Media Discourse on the Integration of Immigrants

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Amanuensis Eleanor Knott, London School of Economics
  • Professor Peter Rutland, Wesleyan University
  • Førsteamanuensis Stijn Vervaet, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Stijn Vervaet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.04.2018

- Notat av 20.04.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Knut Ivar Austvolls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Knut Ivar Austvoll har levert inn avhandlingen Seaways to Complexity. A Study of Sociopolitical Organisation Along the Coast of Northwestern Scandinavia in the Late Neolithic and Early Bronze Age

- Dekanens fullmakt av 24.04.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.04.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
92/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

  Hanne K Lindemann og Gjertrud Flermoen Stenbrenden
93/2018 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse for Jonna Katariina Vuoskoski ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Application for approval of pedagogical training

Higher Education Academy Certificate

Portfolio - Teaching Fellowship Preparation Programme (TFP)

TFP Course Handbook

 

Tilsettingsutvalget godkjenner at Jonna Katariina Vuoskoski har pedagogisk utdanning som tilsvarer pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo

Enstemmig vedtatt

94/2018 Trukket

 

 

95/2018

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om tilsetting

CV

Kontrakt fra NFR

Tilsettingutvalget tilsetter Anna Drozdzowicz i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en
periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

96/2018

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i vitenskapsfilosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst 

Prosjketbeskrivelse Philosophy in Science

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som
førsteamanuensis (SKO 1011) i vitenskapsfilosofi ved Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen finansieres gjennom Faglige prioriteringer III de første fem årene. 

Enstemmig vedtatt

97/2018 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi og lingvistikk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forslag til kunngjøringstekst

Prosjektbeskrivelse Philosophy in Science

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som
førsteamanuensis (SKO 1011) i filosofi og lingvistikk ved Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen finansieres gjennom Faglige prioriteringer III de første fem årene. 

Enstemmig vedtatt

98/2018

Tilsetting i stilling som professor (SKO 1013) i klima og miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 26.04.2018

Sakkyndig vurdering av 06.03.2018

Sorteringskomiteens vurdering av 30.08.2017

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Dominik Collet i stilling som professor (SKO 1013) i klima og miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dominik Collet har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Collet takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

99/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet «Towards a Global History of World War II» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 20.04.2018

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mads Drange i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Towards a Global History of World War II» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Dersom Drange takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

100/2018

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i moderne europeisk historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 16.04.2018

CV  for innstilte søker

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexandre Simon-Ekeland i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i moderne europeisk historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Dersom Simon-Ekeland takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

101/2018 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet "Lifetimes: A Natural history of the Present", Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 30.04.2018

CV for innstilte søker

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Leonoor Zuiderveen Borgesius i stilling som
doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Lifetimes: A Natural History of the
Present» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Borgesius takker nei, går saken tilbake til instituttet

Enstemmig vedtatt

102/2018

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 25.04.2018

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Sissel Furuseth personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur.

Sissel Furuseth tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

103/2018 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi (steinalder) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 24.04.2018

Sakkyndig vurdering av 19.03.2018

Sorteringskomiteens vurdering av 22.11.2017

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Martin Furholt i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi (steinalder) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Martin Furholt har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Furholt takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr.4.

Enstemmig vedtatt

104/2018 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner utlysningsteksten til stilling som instituttleder (SKO 1475) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for åremålsperioden på fire år (01.01.2019 – 31.12.2022).

Enstemmig vedtatt

105/2018

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 24.04.2018

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Patrick Georg Grosz personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet lingvistikk.

Patrick Georg Grosz tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Thorbjørn Nordbø
   
Hanne K Lindemann Gjertrud Flermoen Stenbrenden

 

Publisert 25. mai 2018 10:09 - Sist endret 8. nov. 2018 09:58