Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra  7. desember 2018 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Arne Bugge Amundsen, Gjertrud Flermoen Stenbrenden, Bjørn Ramberg, Erlend K. Haavardsholm, og Ken Rune Mikkelsen

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Ingen saker

 

TUV-sak 195/2018 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IFEF-ST prosjektet "Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication" ved MultiLing

TUV-sak 196/2018 Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i moderne japansk kultur og samfunn ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 197/2018 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet «Whales of Power» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 198/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor/forsker (SKO 1352/1109) knyttet til ERC-prosjektet «Whales of Power» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 199/2018 Forlengelse av stilling som professor II (SKO 1013) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 200/2018 Forlengelse av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1013) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 201/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 202/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i NFR-prosjektet "Vision shapes Language..." ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 
C


 

 

 
D

 

 

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
194/2018

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Bjørn Ramberg og Erlend Kristiansen Haavardsholm

195/2018

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IFEF-ST prosjektet "Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication" ved MultiLing

Saksdokumenter

Fremlegg

Grant agreement

Anmodningsskjema

CV til Liquan Liu

Prosjektbeskrivelse

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Liquan Liu i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF-EF-ST prosjektet " Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication " ved MultiLing. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra programmet Horizon2020: Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF-EF-ST).

Enstemmig vedtatt

196/2018

Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i moderne japansk kultur og samfunn ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i moderne japansk kultur og samfunn ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

197/2018 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet «Whales of Power» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Prosjektbeskrivelse

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet «Whales of Power» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingene er for en periode på tre år.

To av stillingene er finansiert av ERC. Én av dem er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

198/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor/forsker (SKO 1352/1109) knyttet til ERC-prosjektet «Whales of Power» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Prosjektbeskrivelse

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor/forsker (SKO 1352/1109) knyttet til ERC-prosjektet «Whales of Power» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av ERC.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

199/2018 Forlengelse av stilling som professor II (SKO 1013) ved
Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forenklet innstilling

Tilsettingsutvalget forlenger Christopher Whitehead sin midlertidige tilsetting som
professor II (SKO 1013) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk til og med
31.12.2020

Enstemmig vedtatt

200/2018 Forlengelse av stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved
Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodningsskjema

Forenklet innstilling

Tilsettingsutvalget forlenger Bjørn Sverre Hol Haugen sin midlertidige tilsetting som førsteamanuensis II (SKO 1011) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk til og med 31.12.2020

Enstemmig vedtatt

201/2018 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Utlysningstekst

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Christopher Masterman i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Masterman takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

202/2018 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i NFR-prosjektet "Vision shapes Language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

NFR-kontrakt

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Vision shapes Language: Referential communication in blind, sighted and newly-sighted individuals» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på to år med mulighet for et tredje år. Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

 

 

Arne Bugge Amundsen Monica Bakken
   
Bjørn Ramberg Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 7. des. 2018 10:06 - Sist endret 7. des. 2018 10:06