Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 30.08.2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Christine Meklenborg Salvesen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

 

TUV-sak 112/2019 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 113/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 
C


 

 

 
D

 

 

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
111/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

 

112/2019 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingene er for en periode på tre år.

 

To av stillingene er finansiert av fakultetet, den tredje stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

113/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. 

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år. 
Enstemmig vedtatt

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 
   

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Christine Meklenborg Salvesen Erlend K. Haavardsholm

 

Publisert 30. aug. 2019 09:45 - Sist endret 30. aug. 2019 09:49