Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 1. februar 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 12/2019 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 13/2019 Kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier

TUV-sak 14/2019 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Senter for Ibsen-studier

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Espen Klævik-Pettersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Espen Klævik-Pettersen har levert inn avhandlingen Inversion, V-to-C, and verb second: an investigation into the syntax and word order of Old French and Late Latin.

- Dekanens fullmakt av 18.12.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Marianne Moens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Marianne Moen har levert inn avhandlingen Challenging Gender - a reconsideration of gender in the Viking Age using the mortuary landscape.

- Dekanens fullmakt av 19.12.2018

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Laila Makbouls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Laila Makboul har levert sin avhandling Pious Power: Epistimology, Discourses and Practices of Female Intellectual Preachers in Saudi Arabia.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Jakob Skovgaard-Petersen, Københavns universitet
  • Associate Professor Steffen Hertog, London School of Economics and Political Science
  • Professor Berit Thorsbjørnsrud, Universitetet i Oslo

Professor Berit Thorsbjørnsrud, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.01.2019

- Notat av 19.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
11/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ida Kristine Gangstø Berg og Erlend Kristiansen Haavardsholm

12/2019

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til revidert stillingsplan 2017-2022

Revidert stillingsplan 2017-2022

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen finansieres av ILN.

Enstemmig vedtatt

13/2019 Kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Senter for Ibsen-studier.

Stillingen finansieres av Senter for Ibsen-studier.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

14/2019 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Senter for Ibsen-studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Senter for Ibsen-studier.

Stillingen finansieres av Senter for Ibsen-studier.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Ida Kristine Gangstø Berg Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 1. feb. 2019 10:28 - Sist endret 1. feb. 2019 10:29