Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 1. mars  2019 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Tonje Olsen

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 22/2019 Utgår

TUV-sak 23/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturarvsarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 24/2019 Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 25/2019 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)
knyttet til Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

 

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Bedømmelseskomité

Cand.philol. Ingrid Beate Hestvik Skjerdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Ingrid Beate Hestvik Skjerdal har levert sin avhandling Modernistenes gamle folkeviser. Dialoger med balladen hos J.P. Jacobsen, Obstfelder, Strindberg og Kinck.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Mats Jansson, Göteborgs universitet
 • Professor Unni Langås, Universitetet i Agder
 • Professor Jon Gunnar Jørgensen, Universitetet i Oslo

Professor Jon Gunnar Jørgensen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 21.01.2019

- Notat av 15.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Innstilling

Cand.philol. Mari Arentz Østmos avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Mari Arentz Østmo har levert inn avhandlingen Micro-regionality. A deep-time analysis of the elite settlement at Avaldsnes and its surrounding landscapes AD 200-1000.

- Dekanens fullmakt av 25.01.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Bedømmelseskomité

Master Ole-Albert Rønning Nordbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ole-Albert Rønning Nordby har levert sin avhandling The Judicial Oath in Medieval Norway: Compurgation, community and knowledge in the thirteenth Century.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo
 • Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Bergen
 • Professor Per Andersen, Aarhus Universitet

Professor Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.01.2019

- Notat av 22.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Bedømmelseskomité

Cand. philol. Bettina Eberts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand. philol. Bettina Ebert har levert sin avhandling Biographies carved in wood: Reconstructing narratives for medieval polychrome sculptures.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Førsteamanuensis Julie Lund, Universitetet i Oslo
 • Professor Regina Urbanek, Technische Hochschule Köln
 • Førstelektor Dinah Eastop, freelance
Julie Lund, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.01.2019

- Notat av 17.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Bedømmelseskomité

Master Per Helleviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Per Hellevik har levert sin avhandling The Dark side of Intimacy. Exploring Teenage Intimate Partner Violence and Abuse in an Individualized and Digitalized Society.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Postdoktor Karoline Ihlebæk, Universitetet i Oslo
 • Professor Andra Siibak, University of Tartu
 • Professor Emma Sorbring, University West
Postdoktor Karoline Ihlebæk, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.01.2019

- Notat av 28.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Kristoffer Sundbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kristoffer Sundberg har levert sin avhandling Perceiving Properties.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Susanna Schellenberg, Rutgers University
 • Professor Bill Brewer, King’s College London
 • Professor Carsten Hansen, University of Oslo
Professor Carsten Hansen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.01.2019

- Notat av 25.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Svein Henrik Nyhus’ avhandling for graden philosophiae doctor  - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Svein Henrik Nyhus har levert sin avhandling Henrik Ibsen in the American theatre, 1879-1914.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Førsteamanuensis Giuliano D’Amico, Universitetet i Oslo
 • Senior Lecturer Jonathan Bollen, School of the Arts & Media, Sydney
 • Assistant Professor Olivia Noble Gunn, University of Washington

Førsteamanuensis Giuliano D’Amico, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.01.2019

- Notat av 18.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Joost Jacob Vechts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Joost Jacob Vecht har levert sin avhandling Concept

Attributivism.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Matti Eklund, Uppsala University
 • Professor Sarah Sawyer, University of Sussex
 • Førsteamanuensis Dragana Bozin, University of Oslo

Dragana Bozin, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.02.2019

- Notat av 31.01.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
21/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ida Kristine Gangstø Berg og Erlend Kristiansen Haavardsholm

22/2019 Utgår

 

 

23/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i kulturarvsarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Innstilling

Utlysningstekst

Sakkyndig rapport

Merknader til sakkyndig rapport

Sorteringsrapport

Merknad til sorteringsrapport

Utvidet søkerliste

CV og publikasjonsliste for de innstilte

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Þóra Pétursdóttir i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) innen kulturarvsarkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Pétursdóttir har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må ta dette innen to år.

Dersom Pétursdóttir takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, og dersom nr 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr 3.

Stillingen ligger i stillingsplanen for IAKH og finansieres innenfor instituttets budsjett.

Enstemmig vedtatt

24/2019 Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Utvidet søkerliste 

CV for de innstilte

Tilsettingsutvalget tilsetter Gry Oftedal i stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Oftedal har dokumentert pedagogisk basiskompetanse fra UiO (2016).

Dersom Oftedal takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

25/2019

Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)
knyttet til Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Emil Flatø i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017)
ved prosjektet Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom Flatø takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingsutvalget tilsetter Laura op de Beke i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO
1017) ved prosjektet Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for
kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Dersom op de Beke takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Thorbjørn Nordbø
   
Ida Kristine Gangstø Berg Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 1. mars 2019 10:36 - Sist endret 1. mars 2019 10:36