Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 18. januar  2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-O

 

 

TUV-sak 2/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i italiensk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 3/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til UiO: Norden-prosjektet "Living the Nordic Model" ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 4/2019 Tilsetting i 20 % stilling som forsker (SKO 1108) ved det eksternt finansierte prosjektet "Barn og internett - risiko og rettigheter" ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 5/2019 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i irsk og norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 6/2019 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 7/2019 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 8/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 9/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 10/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Kunsel Palmus avhandling for graden philosophiae doctor/doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Master Kunsel Palmu har levert inn avhandlingen Life beyond death: Tibetan Lamas and Whole-body Relics.

- Dekanens fullmakt av 01.11.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.10.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
C

Master Jeroen Rijnders’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jeroen Rijnders har levert inn avhandlingen Developing Moral Character. Essays on Automaticity, Agency, and Responsibility.

- Dekanens fullmakt av 16.11.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.11.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
D

Master Ina Marie Lunde Ilkamas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ina Marie Lunde Ilkama har levert inn avhandlingen The Play of the Feminine: Navaratri in Contemporary Kanchipuram

- Dekanens fullmakt av 21.11.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.11.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
E

Magister Maria Antonina Obojskas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Magister Maria Antonina Obojska har levert sin avhandling Stance in online and offline metalinguistic talk among Polish adolescents in Norway.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Adam Jaworski, University of Hong Kong
 • Professor Pia Lane, Universitetet i Oslo
 • Professor Åsa Palviainen Jyväskylän University

Professor Pia Lane, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 23.11.2018

- Notat av 19.11.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

F

Master Janne Werner Olsruds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Janne Werner Olsruds har levert inn avhandlingen Om ‘Et av de viktigste arbeider ved et museum’. En studie av dokumentasjonspraksisenes gjøren av museumsgjenstander

- Dekanens fullmakt av 28.11.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.11.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
G

Master Sara Kasin Vikesdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Sara Kasin Vikesdal har levert sin avhandling Vehicle Ralationism: Essays on Samethinking and Samesaying

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Mark Richard, Harvard University
 • Førsteamanuensis Dilip Ninan, University
 • Førsteamanuensis Simon Prosser, University of St Andrews
 • Førsteamanuensis Rachel Sterken, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Rachel Sterken, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 28.11.2018

- Notat av 26.11.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
H

Master Sara Kasin Vikesdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Sara Kasin Vikesdal har levert inn avhandlingen Vehicle Ralationism: Essays on Samethinking and Samesaying

- Dekanens fullmakt av 10.12.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 09.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
I

Master Andreas Mørkved Hellenes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Andreas Mørkved Hellenes har levert sin avhandling Fabricating Sweden. Studies of Swedish Public Diplomacy in France from the 1930s to the 1990s.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Sylvain Brien, l'Université Paris-Sorbonne
 • Professor Emmanuelle Loyer, SciencesPo Paris
 • Professor Giles Scott-Smith, Universiteit Leiden
 • Førsteamanuensis Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Klaus Nathaus, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 05.12.2018

- Notat av 21.11.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
J

Master Jixiancairangs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Jixiancairang har levert inn avhandlingen Tibetan Pre-Death Ritual (gsonchos): A Practice of Merit Accumulation in a Tibetan Community in Reb gong, A mdo.

- Dekanens fullmakt av 06.12.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 05.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
K

Cand. philol. Ommund Carsten Varebergs avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand. philol. Ommund Carsten Vareberg har levert sin avhandling Samarbeid og sekvensialitet

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor, Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo
 • Professor, Jeppe Bundsgaard, Aarhus universitet
 • Professor, Catharina Nyström Höög, Uppsala universitet

Professor, Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.12.2018

- Notat av 03.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
L

Cand. Philol. Knut Peter Lyche Arstads avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand. Philol. Knut Peter Lyche Arstad har levert sin avhandling Rex Bellicosus. Strategi, taktikk og feltherreegenskaper i Norge på 1200-tallet.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo
 • Professor emeritus Sverre Bagge, Universitetet i Bergen
 • Professor Kurt Villads Jensen, Stockholms universitet

Professor Finn Erhard Johannessen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.12.2018

- Notat av 05.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
M

Cand.philol. Siren Leirvågs avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Siren Leirvåg har levert sin avhandling Stein Bugge – vår samtidige i norsk teater. Hendelser og iscenesettelser.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Knut Ove Arntzen, Universitetet i Bergen
 • Professor emeritus Willmar Sauter, Stockholms universitet
 • Professor emeritus Live Hov, Universitetet i Oslo

Professor emeritus Live Hov, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 10.12.2018

- Notat av 07.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
N

Master Joanna Olga Iranowskas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Joanna Olga Iranowska har levert inn avhandlingen Multiplying Munch: New Digital Practices at the Munch Museum

- Dekanens fullmakt av 14.12.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 10.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
O

Cand.philol. Knut Fageraas’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Knut Fageraas har levert inn avhandlingen Verdensarv på Vega – mellom internasjonale konvensjoner, nasjonal politikk og lokale praksiser i et nordnorsk øysamfunn.

- Dekanens fullmakt av 14.12.2018

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.12.2018

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
1/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Anne Eriksen

2/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i italiensk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Ikke kvalifiserte

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Alessandro Regosa i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i italiensk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av Karriereløpsprogrammet ved Det humanistiske fakutet.

Dersom Regosa takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

3/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til UiO: Norden-prosjektet "Living the Nordic Model" ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til UiO: Norden-prosjektet «Living the Nordic Model» ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er internt finansiert over bevilgning fra UiO: Norden.

Enstemmig vedtatt

4/2019 Tilsetting i 20 % stilling som forsker (SKO 1108) ved det eksternt finansierte prosjektet "Barn og internett - risiko og rettigheter" ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Tildelingsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 13.12.2018

Instituttets begrunnelse for tilsetting

CV

Anmodningsskjema

Budsjett med informasjon om finansiering

Tilsettingsutvalget tilsetter Kjartan Ólafsson i 20 % stilling som forsker (SKO 1108) ved prosjektet “Barn og internett – risiko og rettigheter” ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på to år.

Stillingen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Enstemmig vedtatt

5/2019

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i irsk og norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til revidert stillingsplan (2017-2022)

Revidert stillingsplan ILN (2017-2022)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i irsk og norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen finansieres av ILN.

Enstemmig vedtatt

6/2019

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til revidert stillingsplan (2017-2022)

Revidert stillingsplan ILN (2017-2022)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen finansieres av ILN.

Enstemmig vedtatt

7/2019 Tilsetting i vikariat som førstelektor (SKO 1198) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Innstilling

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Knut Ivar Austvoll i vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Knut Ivar Austvoll har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Knut Ivar Austvoll takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er for perioden 1. februar 2019 til 31. januar 2021. Stillingen er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

8/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Utlysningstekst

Innstilling

CV og ev. publikasjonsliste for den innstilte

Vurderingsskjemaer

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingeborg Amadou Fossestøl i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Midtøstens historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

9/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av dato

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Reidar Maliks personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet filosofi.

Enstemmig vedtatt

10/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 18.12.2018

Søkerens CV og søknad

 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Ingrid Fuglestvedt personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet arkeologi.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Rune Svarverud

 

Publisert 18. jan. 2019 14:04 - Sist endret 18. jan. 2019 14:04