Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  10. mai 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 59/2019 Forlengelse av stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 60/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 61/2019 Personlig opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innen fagområde musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 62/2019 Direkte tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-prosjekt ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 63/2019 Direkte tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-prosjekt ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 64/2019 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 65/2019 Godkjenning av innstilling - avhandling for dr.philos.

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar  
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

   
B

Cand.philol. Ingrid Skjerdals avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Ingrid Skjerdal har levert sin avhandling Modernistenes gamle folkeviser. Dialoger med balladen hos J.P. Jacobsen, Obstfelder, Strindberg og Kinck.

- Dekanens fullmakt av 01.04.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 28.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 
C

Master of Science Joost Jacob Vechts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master of Science Joost Jacob Vecht har levert inn avhandlingen Concept Attributivism.

- Dekanens fullmakt av 02.04.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 
D

Master of Science Panagiotis Farantatos’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master of Science Panagiotis Farantatos har levert sin avhandling Molding the Modulor: The Inception of the Modulor in light of Le Corbusier’s Theoretical, Creative and Professional Activity 1920–1950.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Jean-Louis Cohen, College de France
 • Professor Mary McLeod, Columbia University
 • Professor Aron Vinegar, University of Oslo

Professor Aron Vinegar, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.03.2019

- Notat av 18.03.2019

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 
E

Master Alba Morollón Diaz-Faes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Alba Morollón Diaz-Faes har levert sin avhandling Fairy LGBTales. Mapping Queer Fairy-Tale Retellings from the 1990s to the 2010s.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Lecturer Monica Pearl, University of Manchester
 • Professor Diane Purkiss, University of Oxford
 • Professor Tore Rem, Universitetet i Oslo
Professor Tore Rem, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.03.2019

- Notat av 20.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 
F

Master Ole-Albert Rønning Nordbys avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Ole-Albert Rønning Nordby har levert inn avhandlingen The Judicial Oath in Medieval Norway: Compurgation, community and knowledge in the thirteenth Century.

- Dekanens fullmakt av 27.03.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.03.2019

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 
G

Cand. philol. Ommund Carsten Varebergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Cand. philol. Ommund Carsten Vareberg har levert inn avhandlingen Samarbeid og sekvensialitet - Transmedial koherens i fem pedagogiske tekstsystemer for norskfaget på Vg1.

- Dekanens fullmakt av 26.03.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 15.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 
H

Master Hans Henrik Moes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Hans Henrik Moe har levert sin avhandling Breathing in the Anthropocene: China’s environmental crisis and the eschatological unconscious.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Associated Researcher Agnieszka Joniak-Lüthi, University of Bern
 • Professor Kim Fortun, University of California Irvine
 • Professor Helge Jordheim, Universitetet i Oslo

Professor Helge Jordheim, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 26.03.2019

- Notat av 27.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 
I

Master Heidi Bale Amundsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Heidi Bale Amundsen har levert sin avhandling Perceiving Structural Unity in Photobooks. Principles of Rereading and Emergent Patterns.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Rune Gade, University of Copenhagen
 • Professor Carol Mavor, University of Manchester
 • Førsteamanuensis Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Øystein Sjåstad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.04.2019

- Notat av 01.04.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
58/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Erlend Haavardsholm

59/2019

Forlengelse av stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV for Skjoldli

Tilsettingsutvalget forlenger Jane Skjoldli sitt midlertidige tilsettingsforhold som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk til og med 30.06.2020

Enstemmig vedtatt

60/2019

Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av fakultetet som del av fakultetets karriereløpsprogram.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

61/2019 Personlig opprykk til dosent (SKO 1532) etter kompetanse innen fagområde musikkvitenskap ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering

Søknad

CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Åshild Watne personlig opprykk til dosent etter kompetanse innenfor fagområdet musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt

62/2019

Direkte tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-prosjektet "Infinity in Mathematics" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Avtale inneholdende CV og prosjektbeskrivelse

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Maria Laura Crosilla i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt

 

63/2019 Direkte tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-prosjektet "Women Writing Saints" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Avtale inneholdende CV og prosjektbeskrivelse

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Clara Stella i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt

64/2019 Tilsetting i stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i arabisk språk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Komiteens forslag til innstilling av 12.04.2019

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Carla El Khoury i stilling som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

El Khoury har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom El Khoury takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

65/2019 Godkjenning av innstilling - avhandling for dr. philos.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Erlend Haavardsholm

 

Publisert 10. mai 2019 11:22 - Sist endret 10. mai 2019 11:22