Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  11. oktober 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 128/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research on Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 129/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Emil Nicklas Johnsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Emil Nicklas Johnsen har levert inn avhandlingen I Klios forgård. Forfatterroller, offentlighet og politisk evaluering i Niels Ditlev Riegels' (1755-1802) historieskriving.

- Dekanens fullmakt av 05.09.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.08.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

C

Master Thor Holts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Thor Holt har levert sin avhandling Far from Home: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo
 • Professor Mikkel Bolt Rasmussen, Københavns universitet
 • Professor Eric Rentschler, Harvard University

Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 02.09.2019

- Notat av 26.08.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Višnja Čičin-Šains avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Višnja Čičin-Šain har levert sin avhandling Metaphors of Language: A Discursive and Experimental Analysis of the Role of Metaphor in the Construction of National Languages: The Case of Croatian and Serbian.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Neil Bermel, The University of Sheffield
 • Professor Nadežda Silaški, Universitetet i Beograd
 • Professor Antin Fougner Rydning, Universitetet i Oslo

Professor Antin Fougner Rydning, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 04.09.2019

- Notat av 03.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Oda Røste Oddens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Oda Røste Odden har levert inn avhandlingen North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E).

- Dekanens fullmakt av 09.09.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Charlotte Kawesa Ntulumes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Charlotte Kawesa Ntulume inn avhandlingen An Explanatory Mixed Methods Study of Newspaper Coverage and Framing of the 2013 South Sudan Conflict in Three East African Countries.

- Dekanens fullmakt av 09.09.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 06.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Tore Størvolds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Tore Størvold har levert sin avhandling Dissonant Landscapes: Nature and the Musical Imagination of Iceland.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Hallgjerd Aksnes, University of Oslo
 • Professor John Richardson, University of Tuku
 • Professor Tina Ramnarine, University of London
Professor Hallgjerd Aksnes, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 09.09.2019

- Notat av 02.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Erik Skares avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Erik Skare har levert sin avhandling Faith, Awareness, and Revolution: A History of Palestinian Islamic Jihad.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Khaled Al-Hroub, Northwestern University in Qatar
 • Associate Professor Katerina Dalacoura, London School of Economics and Political Science
 • Professor Jacob Høigilt, University of Oslo
Professor Jacob Høigilt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 17.09.2019

- Notat av 10.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
127/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Erlend kristiansen Haavardsholm og Anne Eriksen

128/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research on Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Disponeringsskriv

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Sino-Norwegian Center for Research on Society and Environment (SINORSE) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Da tilsettingen er for fire år med pliktarbeid gis det ikke rett til gjennomføringsstipend.

Stillingen er finansiert av fakultetet

Enstemmig vedtatt

129/2019 Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anbefaling fra RITMO

CV og publikasjonsliste

Brev og kontrakt fra NFR av 22.03.2019

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Olivier Lartillot i stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingen er for en periode på 4 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Greta Holm
   
Anne Eriksen Erlend kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 10. okt. 2019 14:29 - Sist endret 11. okt. 2019 09:33