Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 15. februar 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Jonas Ulleland

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø (deltok ikke i behandlingen av sak 16/2009) og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

 

TUV-sak 16/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 17/2019 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 18/2019 Kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier

TUV-sak 19/2019  Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 20/2019 Kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO1198) i medievitenskap med spesialisering i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
15/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Jonas Ulleland og Anne Eriksen

16/2019

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søkerens CV og søknad/søknadsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler John Ødemark personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet kulturhistorie.

John Ødemark tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

17/2019

Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til Lifetimes: A Natural History of the Present ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Kunngjøring

Innstilling

CV og evt. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Sak trukket
18/2019

Kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i ved Senter for Ibsen-studier.


Vikariatet løper ut 2022, med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

19/2019   Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søkerens CV og søknad/søknadsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Martin Furholt personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet arkeologi.

 

Martin Furholt tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

20/2019 Kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO1198) i medievitenskap med spesialisering i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap med spesialisering i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Thorbjørn Nordbø
   
Anne Eriksen Jonas Ulleland

 

Publisert 15. feb. 2019 10:06 - Sist endret 15. feb. 2019 10:06