Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  7. juni 2019 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud og Erlend Kristiansen Haavardsholm 

Forfall: Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 80/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 81/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 82/2019 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 83/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Entrainment and Pleasure ved RITMO

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
79/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Erlend kristiansen Haavardsholm og Rune Svarverud

80/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordeuropeisk middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 29.04.2019

Sakkyndig vurdering av 09.01.2019

Merknad til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering av 25.09.2018

Merknader til sorteringskomiteens vurdering med komiteens svar

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Winroth i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i middelalderhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Winroth har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Winroth takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3.

Stillingen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

81/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Kunngjøring

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 02.05.2019

Sakkyndig vurdering av 17.03.2019

Merknad til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering av 31.08.2018

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter David Wright i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Wright har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Wright takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr 3, deretter deretter innstilte nr. 4 og til slutt innstilte nr. 5.

Stillingen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

82/2019 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Francesca Secco  i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet over karriereløpsprogrammet.

Dersom Secco takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

 

83/2019

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Entrainment and Pleasure ved RITMO

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøring

CV og  publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Dana Swarbrick i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Entrainment and Pleasure ved RITMO.

Dersom Swarbrick takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4 Tilsettingen er for tre år og finansieres av senteret (HFs egenandel)

Enstemmig vedtatt

 

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Erlend Kristiansen Haavardsholm Rune Svarverud

 

Publisert 7. juni 2019 10:35 - Sist endret 7. juni 2019 10:35