Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 12. april 2019 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Christine Meklenborg Sørensen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 48/2019 Kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO1108/1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 49/2019 Tilsetting i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap med spesialisering i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 50/2019 Trukket

TUV-sak 51/2019 Trukket

TUV-sak 52/2019 Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i japanstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 53/2019 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Brokering China’s Extraversion (BROKEX)» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 54/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Brokering China’s Extraversion (BROKEX)», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 55/2019 Tilsetting i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 56/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 57/2019 Trukket

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Charlotte Lysas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Charlotte Lysa har levert sin avhandling Yallā Banāt! Women, Football and Social Change in Saudi Arabia and Qatar.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Dr. Amélie Le Renard, Centre Maurice Halbwachs
 • Professor Tamir Sorek, University of Florida
 • Førsteamanuensis Jacob Høigilt, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Jacob Høigilt, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.03.2019

- Notat av 12.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Jaehee Hans avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jaehee Han har levert sin avhandling The Sky as a Mahayana symbol of Emptiness and Generous Fullness: A Translation and Study of the Gaganaganjaperiprccha.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Jowita Kramer, Ludwig-Maximilians-Universität München
 • Professor Michael Zimmermann, Universität Hamburg
 • Professor Vladimir Tikhonov, Universitetet i Oslo

Professor Vladimir Tikhonov, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.03.2019

- Notat av 12.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Mathilde Becker Aarseths avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Mathilde Becker Aarseth har levert sin avhandling Governing the Caliphate, The Islamic State's interaction with civilians in Mosul (2014-2017).

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Dr. Benedetta Berti, NATO
 • Dr. Kjetil Selvik, NUPI
 • Førsteamanuensis Joakim Parslow, University of Oslo

Førsteamanuensis Joakim Parslow, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.03.2019

- Notat av 18.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Cand.philol. Knut Peter Lyche Arstads avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Cand.philol. Knut Peter Lyche Arstad har levert inn avhandlingen Rex Bellicosus. Strategi, taktikk og feltherreegenskaper i Norge på 1200-tallet. En analyse av krigføring i middelalderen samt militært og politisk lederskap sett gjennom karrierene til Sigurd Erlingsson, Knut Håkonsson, Skule Bårdsson og Håkon Håkonsson.

- Dekanens fullmakt av 22.03.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Jola F. Feix’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jola F. Feix har levert sin avhandling Social cognition and perception: How (not) to perceive mental features.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Prof. Berit Brogaard, University of Miami
 • Prof. Dan Zahavi, University of Copenhagen
 • Prof. Bjørn T. Ramberg, Universitetet i Oslo
Prof. Bjørn T. Ramberg, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av

- Notat av 18.03.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
 

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Christine Meklenborg Salvesen

48/2019 Kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av midlertidig stilling som forsker (SKO 1108/1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen finansieres av Justisdepartementet gjennom prosjektet "Barn og internett - risiko og rettigheter".

Enstemmig vedtatt

49/2019

Tilsetting i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i medievitenskap med spesialisering i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Anna M. Grøndahl Larsen i vikariat som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Stillingen er et vikariat med varighet på 3 år.

Stillingen er finansiert av IMK.

Enstemmig vedtatt

50/2019 Trukket

 

 

51/2019

Trukket

 

 

 

52/2019

Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i japanstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Chiaki Nishijima i stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Dersom Nishijima takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse.

Stillingen finansieres av IKOS.

Enstemmig vedtatt

53/2019 Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Brokering China’s Extraversion (BROKEX)» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV for de innstilte

Korrespondanse med ERC

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Wu Wei og Liu Yijian i stillinger som doktorgradsstipendiat
(SKO 1017) ved prosjektet «Brokering China’s Extraversion (BROKEX)» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingene er for en periode på tre år.

Den ene stillingen er finansiert av fakultetet og den andre med eksterne midler fra ERC.

Dersom en av kandidatene takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

54/2019

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Brokering China’s Extraversion (BROKEX)», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Yichi Zhang i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av ERC.

Dersom Zhang takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

55/2019 Tilsetting i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Nguyễn Anh Tuấn og Sonja Åman i stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingene er for en periode på tre år.

Den ene stillingen er finansiert av fakultetet og den andre fra eksterne midler fra ERC.

Dersom noen av kandidatene takker nei, går saken tilbake til institutet.

Enstemmig vedtatt

56/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Brendan Galipeau i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av eksterne midler fra ERC.

Dersom Galipeau takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

57/2019

Trukket

 

 

 

 

Frode Helland Greta Holm
   
Rune Svarverud Christine Meklenborg Salvesen

 

Publisert 12. apr. 2019 10:26 - Sist endret 12. apr. 2019 10:26