Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 15. mars  2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Christine Meklenborg Salvesen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sak A

 

 

TUV-sak 27/2019 Forlenget ekstern finansiering av stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 28/2019 Trukket

TUV-sak 29/2019 Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 30/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Cognitive control in bilingual language processing and second language learning» ved MultiLing

TUV-sak 31/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

TUV-sak 32/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til «The Heritage Experience Initiative» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 33/2019 Forlengelse av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til STREAM-prosjektet ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 34/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO/Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 35/2019 Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
26/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Christine Meklenborg Salvesen og Erlend Kristiansen Haavardsholm

27/2019 Forlenget ekstern finansiering av stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om forskyving

Invitation letter fra CAS

Bekreftelse fra NFR 

Tilsettingsutvalget forskyver sluttdato for prosjektet hvor Christian Hervik Bull er tilsatt i stilling som forsker (SKO 1109), ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Forlengelsen er for perioden 01.09.2019 – 30.11.2019.

Enstemmig vedtatt

28/2019

Trukket

 

 

29/2019

Kunngjøring av stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av inntil fire stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingene finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

30/2019

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til «Cognitive control in bilingual language processing and second language learning» ved MultiLing

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkersliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Elisabeth Garcia Gonzalez i stilling som
doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Cognitive control in bilingual
language processing and second language learning» ved MultiLing.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

31/2019

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Yesim Sevinc i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Sevinc takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

32/2019 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til «The Heritage Experience Initiative» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Kunngjøringstekst

Budsjett

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til «The Heritage Experience Initiative» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt

33/2019 Forlengelse av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til STREAM-prosjektet ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Anmodning om forlengelse med begrunnelse

Epost fra NFR av 04.02.2019 om godkjenning av endringsmelding

Søknad/Endringsmelding til NFR av 23.01.2019

CV

Tilsettingsutvalget forlenger Vilde Schanke Sundet sin stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til STREAM-prosjektet ved Institutt for medier og kommunikasjon. Forlengelsen er for perioden 01.10.2020 – 28.02.2021.

Stillingen er finansiert gjennom STREAM-prosjektet (NFR)

Enstemmig vedtatt

34/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO/Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for den innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Henrik Herrebrøden i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert gjennom midler tildelt fourM-miljøet og ubrukte midler fra RITMOs første driftsår.

Dersom Herrebrøden takker nei til stillingen går saken tilbake til RITMO.

Enstemmig vedtatt

35/2019 Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forhåndsvarsel om oppsigelse av 15.02.2019

Referat fra kartleggingssamtale av 01.02.2019

CV

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av forsker (SKO 1109) på Institutt for arkeologi, konservering og historie med hjemmel i statsansatteloven § 19. Begrunnelsen for oppsigelsen fremgår av saksfremlegget datert 01.03.2019. Forøvrig vises til b-protokoll.

Oppsigelsesfristen er seks måneder.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Christine Meklenborg Salvesen Erlend Kristiansen Haavardsholm 

 

Publisert 15. mars 2019 10:08 - Sist endret 15. mars 2019 10:08