Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  16. august 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-K

 

TUV-sak 104/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 105/2019 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse

TUV-sak 106/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen American and British Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 107/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon», Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 108/2019 Kallelse av professor II tilknyttet Oslo School of Environmental Humanities ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 109/2019 Kallelse av professor II (SKO 8013) tilknyttet Oslo School of Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 110/2019 Kallelse av professor II (SKO 8013) tilknyttet Humevalprosjekt i kunnskapshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 111/2019 Godkjenning av innstilling - avhandling for dr.philos.

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Sara Rundgren Yazdanis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Sara Rundgren Yazdani har levert inn avhandlingen Photography in

Flux. Art, media, and ecologies in the works of Wolfgang Tillmans.

- Dekanens fullmakt av 11. juni 2019

-Bedømmelseskomiteens innstilling av 11. juni 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

C

Master Phra Weerachai Lueritthikuls avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Phra Weerachai Lueritthikul har levert sin avhandling Exclusion as

Penalty: Edition of the Gilgit Versions of the Karmavastu, Pudgalavastu and Parivasikavastu of the Mulasarvastivada.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Jens-Uwe Hartmann, Ludwig-Maximilians-Universität
 • Professor Ute Hüsken, Universität Heidelberg
 • Professor Halvor Eifring, University of Oslo

Professor Halvor Eifring, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11. juni 2019

- Notat av 3. juni 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

D

Master Tejaswinee Kelkars avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Tejaswinee Kelkar har levert sin avhandling Computational Analysis of Melodic Contour and Body Movement.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Tuomas Eerola, Durham University
 • Professor Stefania Serafin, Aalborg University
 • Førsteamanuensis Jonna Katariina Vuoskoski, University of Oslo

Førsteamanuensis Jonna Katariina Vuoskoski, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 14. juni 2019

- Notat av 6. juni 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

E

Master Mathilde Becker Aarseths avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Mathilde Becker Aarseth har levert inn avhandlingen Governing the Caliphate. The Islamic State’s interaction with civilians in Mosul (2014-2017).

- Dekanens fullmakt av 27. juni 2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11. juni 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

F

Master Hans Henrik Moes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.

Master Hans Henrik Moes har levert inn avhandlingen Breathing in the Anthropocene: China’s environmental crisis and the eschatological unconscious.

- Dekanens fullmakt av 27. juni 2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24. juni 2019

Dekanens vedtak tatt til orientering.

G

Master Bergsveinn Thorssons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Bergsveinn Thorsson har levert sin avhandling Assembling the

Anthropocene: How do museums engage with the global environmental crisis through objects, exhibitions and museum work?

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger
 • Docent Anders Houltz, Centrum för Näringslivshistoria, Stockholm
 • Førsteamanuensis Marzia Varutti, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Marzia Varutti, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27. juni 2019

- Notat av 18. juni 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

H

Master Synne Tollerud Bulls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Synne Tollerud Bull har levert sin avhandling Proxistant Vision.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Mark Dorrian, University of Edinburgh
 • Associate Professor Trond Lundemo, University of Stockholm
 • Professor Ove Solum, University of Oslo
Professor Ove Solum, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 2. juli 2019

- Notat av 1. juli 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

I

Master Christopher Ben Wilsons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Christopher Ben Wilson har levert inn avhandlingen Multi-stakeholder promotion of civic participation: assessing the Open Government Partnership’s influence on national policy.

- Dekanens fullmakt av 27. juni 2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27. juni 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

J

Master Banafsheh Ranjis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Banafsheh Ranji har levert inn avhandlingen The Art of Journalism in an Uncertain Context: A Study of Iranian Journalistic Practices.

- Dekanens fullmakt av 4. juli 2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 3. juli 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

K

Master Pénélope L. Patrys avhandling for graden philosophiae doctor ved UiO og ENS Lyon - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Pénélope L. Patry har levert sin avhandling Willy Brandts frühe Europavorstellungen aus dem skandinavischen Exil (1933-1947): Entstehung und Ausformung eines außenpolitischen Bewusstseins zwischen Internationalismus und Europäismus.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Seniorforsker Robin Allers, Institutt for forsvarsstudier
 • Corine Defrance, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 • Dr. Karim Fertikh, Université de Strasbourg
 • Prof. Dr. Reiner Marcovitz, Université de Lorraine
 • Professor Michael Scholz, Uppsala Universitet
 • Professor Elin-Sofie Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold

En administrator vil bli utpekt av ENS de Lyon, som vil holde kontakt med komitéen.

- Dekanens fullmakt av 4. juli 2019

- Notat av 3. juli 2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
103/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Anne Eriksen

104/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Sakkyndig rapport

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget tildeler Hanne Hagtvedt Vik personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Vik har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

105/2019 Godkjenning av pedagogisk basiskompetanse

 

Framlegg

Søknad vedlagt dokumentasjon

Uttalelse fra LINK

Tilsettingsutvalget godkjenner at postdoktor (SKO 1352) Alexandra Effe har pedagogisk utdanning som oppfyller kravet til pedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt

106/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen American and British Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Sakkyndig rapport

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Randall J Stephens personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen American and British Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stephens har ikke fullført pedagogisk basiskompetanse og må ta dette innen to år.

Enstemmig vedtatt

107/2019

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon», Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra NFR av 12.4.2019

CV

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Signe Barfoed i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for perioden 1.10.2019-30.9.2022.

Stillingen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

108/2019 Kallelse av professor II (SKO 8013) tilknyttet OSEH ved Institutt for arkeologi, konservering og historie


Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Budsjett OSEH

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Felix Riede i 10 % stilling som professor II (SKO 8013) tilknyttet OSEH ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Tilsettingen er for en periode på 3 år og finansieres av FPIII-midler

Enstemmig vedtatt

109/2019

Kallelse av professor II (SKO 8013) tilknyttet Oslo School of Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Budsjett OSEH

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Thom van Dooren i 10 % stilling som professor II (SKO 8013) tilknyttet OSEH ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. 

Tilsettingen er for en periode på 3 år og finansieres av FPIII-midler

Enstemmig vedtatt

110/2019

Kallelse av professor II (SKO 8013) tilknyttet Humevalprosjekt i kunnskapshistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

Tildelingsbrev

Korrespondanse om omdisponering av midler

Budsjett

Anmodningsskjema

CV

Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Ekström i stilling som professor II (SKO 8013)
tilknyttet Humevalprosjekt i kunnskapshistorie ved Institutt for kulturstudier og
orientalske språk

Tilsettingen er for en periode på 2 år og finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

111/2019 Godkjenning av innstilling - avhandling for dr. philos.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Kandidatens merknader

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden dr.philos. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Rune Svarverud

 

Publisert 16. aug. 2019 14:11 - Sist endret 2. sep. 2019 08:13