Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 25. oktober 2019 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 131/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 132/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 133/2019 Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkKunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkKunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkKunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkKunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkForlengelse av stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språkKunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 134/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Time and Musical Form ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 135/2019 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet Digitox-prosjektet, Institutt for medier og kommunikasjon

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 
C


 

 

 
D

 

 

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
130/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Erlend Kristiansen Haavardsholm

131/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Tildelingsbrev fra fakultetet av 03.09.2019

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

132/2019 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Dongho Kwak i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved UiO:Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av UiO:Livsvitenskaps konvergenssatsning. 

Enstemmig vedtatt

133/2019

Kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Enstemmig vedtatt

134/2019

Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Time and Musical Form ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Time and Musical Form ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av senteret. 

Enstemmig vedtatt

135/2019 Tilsetting i midlertidig stilling som forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet Digitox-prosjektet, Institutt for medier og kommunikasjon

Saksdokumenter

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Karin Fast i midlertidig stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet («Invasive media, ambivalent users and digital detox (Digitox)») ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Dersom Fast takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Tilsettingen er for en periode på 16 måneder.

Enstemmig vedtatt

   

 

 

   

 

 
   

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 25. okt. 2019 10:21 - Sist endret 25. okt. 2019 10:21