Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  27. september 2019 kl 10.00-10.45

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 121/2019 Forlenget midlertidig tilsetting som eksternt finansiert forsker (SKO 1109) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 122/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 123/2019 Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) tilknyttet lektorprogrammet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 124/2019 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordiske språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 125/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 126/2019 Tilsetting i 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
120/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Ida Kristine Gangstø Berg og Erlend Kristiansen Haavardsholm

121/2019 Forlenget midlertidig tilsetting som eksternt finansiert forsker (SKO 1109) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Bekreftelse fra Humboldt-Universität

Anmodning fra instituttet

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingen for Fabian Heffermehl i stilling som eksternt finansiert forsker (SKO 1109) i 3 måneder ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

122/2019 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen engelsk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Kristin Bech personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen engelsk språk.

Bech har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

123/2019 Kallelse av universitetslektor II (SKO 1009) tilknyttet lektorprogrammet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forenklet innstilling

CV

Forside til stillingsplan 2017-2022

Revidert stillingsplan 2017-2022

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Beate Hognes Søgård i 20% stilling som universitetslektor II (SKO 1009) tilknyttet lektorutdanningen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

124/2019

Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordiske språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan 2017-2022

Revidert stillingsplan 2017-2022

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordisk språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

125/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia», Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Florence Durney i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av eksterne midler fra ERC.

Dersom Durney takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

126/2019 Tilsetting i 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Framlegg

Kunngjøring

Innstilling

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Anders Tveit i 50 % vikariat som universitetslektor (SKO 1009) ved Institutt for musikkvitenskap.

Dersom Tveit takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Stillingen finansieres av nettobidrag fra RITMO.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Ida Kristine Gangstø Berg Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 27. sep. 2019 10:43 - Sist endret 27. sep. 2019 10:43