Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 8. november 2019 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Ida Kristine Gangstø Berg

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 137/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies/American History ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 138/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 139/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English historical linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 140/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 141/2019 Utlysning av stilling som forsker (SKO 1108/1109) i prosjektet "Statoils historie" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 142/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919", Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 143/2019 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)" ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 144/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 145/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 146/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 147/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 148/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 149/2019 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet den tverrfaglige emnetråden Arbeidslivets praksiser ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 150/2019 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 151/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 152/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Synne Tollerud Bulls avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Synne Tollerud Bull har levert inn avhandlingen Proxistant Vision.

- Dekanens fullmakt av 19.06.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 16.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Cecilie Cathrine Takles avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Cecilie Cathrine Takle har levert sin avhandling Honor Codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Karen Coats, University of Cambridge
  • Professor Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru, Western Norway University of Applied Sciences
  • Professor Hans-Kristian Rustad, Universitetet i Oslo

Professor Hans-Kristian Rustad, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.09.2019

- Notat av 17.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Katharina Heinz’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Katharina Heinz har levert inn avhandlingen Kings and Mirrors: A

Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá.

- Dekanens fullmakt av

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

M.Sc. Tejaswinee Kelkars avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

M.Sc. Tejaswinee Kelkar har levert inn avhandlingen Computational Analysis of Melodic Contour and Body Movement.

- Dekanens fullmakt av

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.09.2019

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Kim Phillips Pedersens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Kim Phillips Pedersen har levert sin avhandling Knowing What Is Said & Other Essays on Knowledge, Understanding, and Communication.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

Professor Anandi Hattiangadi, Stockholm University and Pro Futura Scientia Fellow, SCAS

  • Senior Lecturer Alex Barber, Open University
  • Senior Lecturer Patrick Greenough, School of Philosophical, Anthropological and Film Studies, University of St Andrews
  • Førsteamanuensis Sebastian Watzl, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Sebastian Watzl, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 02.10.2019

- Notat av 27.09.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Magister Aksel Øijords avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av innstilling

Magister Aksel Øijord har levert inn avhandling Om fargenes ontologi. Er

farger heterogene eller homogene? Er de to-dimensjonale eller tre-dimensjonale?

- Dekanens fullmakt av 04.10.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 03.10.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Bergsveinn Thorssons avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Bergsveinn Thorsson har levert inn avhandlingen Assembling the Anthropocene: How do museums engage with the global environmental crisis through objects, exhibitions and museum work?

- Dekanens fullmakt av 07.10.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 04.10.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
136/2019

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Ida kristine Gangstø Berg

137/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies/American History ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies/American History ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet. 

Enstemmig vedtatt

138/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet. 

Enstemmig vedtatt

139/2019 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English historical linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet. 

Enstemmig vedtatt

140/2019

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Tildelingsbrev fra fakultetet av 03.09.2019

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

141/2019 Utlysning av stilling som forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet prosjektet "Statoils historie, 1972-2022" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Avtale med Statoil/Equinor

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1108/1109) tilknyttet prosjektet "Statoils historie" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. 

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 2,5 år og finansieres av Equinor. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

142/2019 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919", Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra NFR av 28.3.2019

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Elisabeth Piller i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for perioden 1.12.2019-30.11.2022 med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

143/2019 Tilsetting i stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)" ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Komiteens forslag til innstilling av 07.10.2019 

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Sabina Schousboe i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «Pandemic Rhetoric: Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR)» ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av NFR sitt SAMRISK-program.

Dersom Schousboe takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

144/2019

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Komiteens forslag til innstilling av 09.10.2019 

CV og publikasjonslister for de innstilte

utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Aleksandre Maskharashvili i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av UiO:Life Science.

Dersom Maskharashvili takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

145/2019

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Tildelingsbrev fra fakultetet av 05.09.2019

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

146/2019

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Tildelingsbrev fra fakultetet av 05.09.2019

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

147/2019

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Tildelingsbrev fra fakultetet av 05.09.2019

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

148/2019

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til utlysningstekst

Tildelingsbrev fra fakultetet av 05.09.2019

Anmodning om utlysning

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.  

Tilsettingen er for en periode på tre år og finansieres av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

149/2019

Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet den tverrfaglige emnetråden Arbeidslivets praksiser ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Forside til stillingsplan 2017-2022

ILNs reviderte stillingsplan 2017-2022

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Marie Gelang Nydahl i 20% stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet den tverrfaglige emnetråden Arbeidslivets praksiser ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 1 år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

150/2019 Kallelse av førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Andreas Brekke Carlsson i 20 % stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) tilknyttet ConceptLab ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Tilsettingen er på en periode for inntil 1 år og 11 måneder med siste tilsettingsdag 30.06.2021. Stillingen finansieres av NFR. 

Enstemmig vedtatt

151/2019 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Tildelingsbrev

Informasjonsbrev

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert med midler fra HFs Karriereløpsprogram.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

152/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

Utlysningstekst

Rapport fra Sakkyndig komité

Merknader til sakkyndig rapport

Sorteringskomiteens rapport

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Forside til ILOS' stillingsplan 2018-2022

Merknader og oversendelse til Universitetsstyrets ansettelsesutvalg 

Vedtak i AU

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Alexandra Anna Spalek i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne spansk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Spalek har ikke dokumentert pedagogisk kompetanse, og må ta denne innen to år.

Dersom Spalek takker nei til tilbud om stilling, går tilbudet til intervjukomiteens innstilte nr 2, og deretter til intervjukomiteens innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Rune Svarverud Ida Kristine Gangstø Berg

 

Publisert 8. nov. 2019 10:52 - Sist endret 8. nov. 2019 11:13