Protokoller 2020

Sist endret 1. sep. 2020 16:38 av Tonje Nathalie Olsen

Protokoll fra møte 28. august 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 11. sep. 2020 09:38 av Evian Nordstrand

Protokoll fra møte  11. september 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud og Pia Søndergaard 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Sist endret 23. juni 2020 11:21 av Greta Holm

Protokoll fra møte 19. juni 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl (deltok ikke på sak 108)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 25. mai 2020 09:10 av Greta Holm

Protokoll fra møte 22. mai 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Johanne Opsahl 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Hilde Kristine Sletner

Sist endret 23. okt. 2020 09:40 av Greta Holm

Innkalling til møte 23. oktober 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 24. apr. 2020 09:39 av Greta Holm

Protokoll fra møte 24. april  2020 kl 9.15-10.00

Sted: videomøte i zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard (deltok ikke på sak 64) og Karoline Opsahl (deltok ikke på sakene 59, 60 og 62)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 25. sep. 2020 09:54 av Greta Holm

Protokoll fra møte  25. september 2020 kl 9.15-10.00

Sted:zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 7. des. 2020 10:13 av Hilde Kristine Sletner

Protokoll fra møte  4. desember 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Sist endret 9. juni 2020 08:34 av Greta Holm

Protokoll fra møte 5. juni 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Sist endret 6. nov. 2020 11:17 av Greta Holm

Protokoll fra møte  6. november 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 9. okt. 2020 14:13 av Evian Nordstrand

Protokoll fra møte 9. oktober 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen, Christine Meklenborg Nilsen, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 8. mai 2020 10:09 av Greta Holm

Protokoll fra møte 8. mai 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl (deltok ikke på sak 73)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 13. mars 2020 09:38 av Evian Nordstrand

Protokoll fra møte 13. mars 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Gjennomført som videokonferanse i Teams pga stengt universitet

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Karoline Johanne Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Greta Holm og Evian Nordstrand

Sist endret 20. nov. 2020 10:28 av Greta Holm

Protokoll fra møte  20. november 2020 kl 9.00-10.00

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud (deltok ikke på sak 246), Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Sist endret 27. mars 2020 09:59 av Greta Holm

Protokoll fra møte 27. mars 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Videokonferanse i Microsoft Teams grunnet stengt universitet

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og  Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø, Evian Nordstrand og Greta Holm

Sist endret 28. feb. 2020 11:20 av Greta Holm

Protokoll fra møte 28.02.2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Anne Eriksen (deltok ikke på sak 24),  Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Sist endret 20. aug. 2020 18:58 av lenkeretter@localhost

Orienteringssaker tatt på sirkulasjon i løpet av uke 24/2020

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 31. jan. 2020 09:49 av Greta Holm

Protokoll fra møte 31. januar 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Christine Meklenborg Nilsen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Karoline Johanne Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 17. jan. 2020 09:50 av Greta Holm

Protokoll fra møte 17. januar 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Christine Meklenborg Nilsen (deltok ikke på sak 2/2020), og Karoline Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm