Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  11. september 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud og Pia Søndergaard 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 147/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet MSCA CHANGE-ITN-prosjekt, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 148/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor i filosofi (SKO 1352), tilknyttet NFR-prosjektet "New Frontiers of Speech", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 149/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 150/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 151/2020 Trukket

TUV-sak 152/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 153/2020 Tilsetting i tre stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i rytmisk gitar/rytmisk bass/rytmisk sang og ensembleundervisning ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

 

 

 
C


 

 

 
D

 

 

 
       

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
146/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Pia Søndergaard

147/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet MSCA CHANGE-ITN-prosjekt, Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Bekreftelse fra veileder

Bekreftelse fra instituttet

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Jan Dariusz Cutajar ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av tildeling fra Det europeiske forskningsrådet/instituttet.

Enstemmig vedtatt

148/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor i filosofi (SKO 1352), tilknyttet NFR-prosjektet "New Frontiers of Speech", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg med lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «New Frontiers of Speech» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingene er for perioder på 2 år og 3 måneder med mulighet for inntil 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

149/2020

Tilsetting i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon 

Saksdokumenter

Fremlegg

Forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Marie-Alix Isdahl og Sebastian Cole i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i mediestudier ved Institutt for medier og kommunikasjon. Tilsettingene er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Dersom Isdahl og/eller Cole takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. og videre til innstilte nr. 4 og nr. 5.

Enstemmig vedtatt

150/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Vurdering fra veileder

Vurdering fra senteret

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse for Elisabet Garcia Gonzalez i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

151/2020

Trukket

   
152/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Vurdering fra veileder

Vurdering fra senteret

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse for Ingvild Badhwar Valen-Sendstad i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

153/2020 Tilsetting i tre stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i rytmisk gitar/rytmisk bass/rytmisk sang og ensembleundervisning ved Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Asbjørn E. Lerheim i 20 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) i rytmisk gitar/ensembleundervisning ved ved Institutt for musikkvitenskap. Dersom Asbjørn E. Lerheim takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Tilsettingsutvalget tilsetter Roger Arntzen i 20 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) i rytmisk bass/ensembleundervisning ved ved Institutt for musikkvitenskap.

Tilsettingsutvalget tilsetter Tracee Meyn i 20 % stilling som universitetslektor (SKO 1009) i rytmisk vokal/ensembleundervisning ved ved Institutt for musikkvitenskap. Dersom Tracee Meyn takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

   

 

 
   

 

 

   

 

 
   

 

 
   

 

 

 

   

 

 

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Rune Svarverud Pia Søndergaard

 

Publisert 11. sep. 2020 09:38 - Sist endret 11. sep. 2020 09:38