Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  4. desember 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 249/2020 trukket

TUV-sak 250/2020 Søknad om 6 måneders permisjon fra stilling som doktorgradsstipendiat ved institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 251/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 252/2020 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Vision shapes language" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 253/2020 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi (Exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 254/2020 Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 255/2020 Personlig opprykk til professor SKO 1013, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 256/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 257/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 258/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 259/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 260/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 261/2020 Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 262/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 263/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythms in the Body ved RITMO

TUV-sak 264/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Form ved RITMO

TUV-sak 265/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Time ved RITMO

TUV-sak 266/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap. 

TUV-sak 267/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Literature and Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 268/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic languages (Russian) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 269/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
248/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Marius Frans Linus Hillestad 

249/2020

trukket

 

 
250/2020

Søknad om 6 måneders permisjon fra stilling som doktorgradsstipendiat ved institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Framlegg

Søknad om ulønnet permisjon

Instituttets vurdering

Regneark for forlengelse av stipendiatperiode

Tilsettingsutvalget innvilger 6 måneders permisjon uten lønn for Linn Iren Sjånes Rødvand, og stipendiatstillingen forlenges tilsvarende.

Enstemmig vedtatt

251/2020

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

Saksdokumenter

Framlegg

Komiteens forslag til innstilling av 13.11.2020 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Oversikt over inndeling

Intervjuguide

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Marte Nordanger i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Nordanger takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

252/2020

Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet "Vision shapes language" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til NFR-prosjektet «Vision shapes language» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på ett år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

253/2020 Kunngjøring av to stillinger som førstelektor (SKO 1198) i filosofi (Exphil) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førstelektor (SKO 1198) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Enstemmig vedtatt

254/2020

Oppsigelse fra stilling som forsker (SKO 1109) på grunn av bortfall av ekstern finansiering ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Fremlegg

Forhåndsvarsel om oppsigelse av 02.11.2020

Referat fra kartleggingssamtale av 12.10.2020

CV

Tilsettingsutvalget vedtar oppsigelse av forsker (SKO 1109) på Institutt for lingvistiske og nordiske studier med hjemmel i statsansatteloven § 19.

Begrunnelsen for oppsigelsen fremgår av saksfremlegget datert 17.11.2020. Forøvrig vises til b-protokoll.

Oppsigelsesfristen er seks måneder, siste tilsettingsdag er 16.06.2021.

Enstemmig vedtatt

255/2020 Personlig opprykk til professor SKO 1013 innen fagområdet historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Kompetanseerklæring av 13.11.2020

Søkerens CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Anders Winroth personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet historie. Winroth har dokumentert pedagogisk basiskompetanse. 

Enstemmig vedtatt

256/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse for Ekaterina Pashevich ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

257/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjonForlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjonForlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjonForlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjonForlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 1,5 måneders forlenget ansettelse for Jessica Yarin Robinson ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

258/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for medier og kommunikasjon

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse for Khalid Ezat Azam ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

259/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt

260/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Forside av Grant Agreement

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

261/2020 Tilsetting i tre stillinger som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet "BENEDICAMUS" ved Institutt for musikkvitenskap

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget ansetter Nicholas Ball i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap. Ansettelsen er for en periode på 4 år. Dersom Nicholas Ball takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Tilsettingsutvalget ansetter Manon Louviot i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap. Ansettelsen er for en periode på 4 år. Dersom Nicholas Ball takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

Tilsettingsutvalget ansetter Sigbjørn Olsen Sønnesyn i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap. Ansettelsen er for en periode på 30 måneder.

Stillingene er finansiert av ERC.

Enstemmig vedtatt

262/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Veileders vurdering

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Ion Josan sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med 2 måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

263/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythms in the Body ved RITMO

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythms in the Body ved RITMO.

Stillingen er finansiert av senteret.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

264/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Form ved RITMO

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Form ved RITMO.

Stillingen er finansiert av senteret.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

265/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Time ved RITMO

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) i Rhythm and Musical Time ved RITMO.

Stillingen er finansiert av senteret.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsandel, og med mulighet for forlengelse med ytterligere ett år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som framkom i møtet.

266/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet musikkhistorie ved Institutt for musikkvitenskap. 

Saksdokumenter

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 09.10.2020

Søkerens CV og søknad

Kursbevis pedagogisk basiskompetanse

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Catherine Anne Bradley personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet musikkhistorie.

Catherine Anne Bradley tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

267/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Literature and Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev for åtte stillinger

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Literature and Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt

268/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic languages (Russian) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Saksdokumenter

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic languages (Russian) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt

269/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad fra Grethe Bukkemoen

Bekreftelse fra skolen

Tilsettingsutvalget forlenger Grethe Bukkemoen sin ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie med 18 dager. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Rune Svarverud Marius Frans Linus Hillestad 

 

Publisert 4. des. 2020 10:02 - Sist endret 7. des. 2020 10:13