Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 5. juni 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A

 

 

TUV-sak 91/2019 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 92/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 93/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandling for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 94/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 95/2020 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
90/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Karoline Opsahl

91/2020

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Framlegg

Instituttets begrunnelse for tilsetting

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Timo Roettger i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i lingvistikk med fokus på eksperimentell fonetikk og fonologi ved Institutt for

lingvistiske og nordiske studier

Timo Roettger har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

 

Enstemmig vedtatt

92/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg med lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved knyttet til HEI: Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet gjennom tildeling til satsningen HEI.

Enstemmig vedtatt

93/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandling for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Bekreftelse fra instituttet

Bekreftelse fra hovedveileder

Tilsettingsutvalget innvilger en måneds forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Ariadni Kostomitsopoulou Marketou ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

94/2020

Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandling for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Instituttets anbefaling

Bekreftelse fra hovedveileder

Tilsettingsutvalget innvilger 14 dagers forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Sine Halkjelsvik Bjordal ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

95/2020 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodningsskjema

Endringsmelding

Tilsettingsutvalget forlenger Lai Sze Tso sitt midlertidige ansettelsesforhold som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk til og med 31.12.2020.

Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Karoline Opsahl

 

Publisert 5. juni 2020 09:36 - Sist endret 9. juni 2020 08:34