Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 13. mars 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Gjennomført som videokonferanse i Teams pga stengt universitet

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Karoline Johanne Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken, Greta Holm og Evian Nordstrand

Til orientering: Sakene A-I

 

 

TUV-sak 28/2020 Søknad om personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse

TUV-sak 29/2020 Søknad om personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse

TUV-sak 30/2020 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjekter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 31/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 32/2020 Sak trukket

TUV-sak 33/2020 Sak trukket

TUV-sak 34/2020 Forlenget tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjekt, Institutt for filosofi, idé- og kunsthsitorie og klassiske språk 

Kunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 35/2020 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 36/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 37/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Science Fictionality: Pathways to Possible Presents» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 38/2020 Søknad om personlig opprykk til dosent etter kompetanse

TUV-sak 39/2020 Kallelse av professor II (SKO 8013) ved Senter for Ibsen-studier, ILN

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Linn-Birgit Kampen Kristensens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Linn-Birgit Kampen Kristensen har levert sin avhandling Digital or physical, streaming or turning pages? Digitization, diffusion and diversity in the book industry. A Norwegian case.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Associate Professor Terje Colbjørnsen, Oslo Met
 • Senior Lecturer Birgitta Wallin, Universitetet i Borås
 • Associate Professor Petter Bae Brandtzæg, Universitetet i Oslo

Associate Professor Petter Bae Brandtzæg, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.01.2020

- Notat av 24.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
C

Master Iris Beau Segers’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Tittel NN har levert sin avhandling ‘Not in my backyard’: A story-based local approach to anti-asylum-seekers’ centre mobilization in the Netherlands.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Associate Professor Isabel Awad Cherit, University Rotterdam
 • Professor Katherine J. Cramer, University of Wisconsin-Madison
 • Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo

Professor Terje Rasmussen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.01.2020

- Notat av 24.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
D

Cand.philol. Lars Toft-Eriksens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Lars Toft-Eriksen har levert sin avhandling Based on a True Story: Rereading Rolf Stenersen's Image of Edvard Munch and the Myth of Genius.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Emeritus Hans Dieter Huber, Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Germany
 • Associate Professor Allison Morehead, Queen’s University, Kingston, Canada
 • Professor Ina Blom, Universitetet i Oslo

Professor Ina Blom, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 30.01.2020

- Notat av 24.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
E

Master Rafael Lomeu Gomes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Rafael Lomeu Gomes har levert sin avhandling Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian –Norwegian families in Norway.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Assistant professor Haley de Korne, University of Oslo
 • Professor Marilyn Martin-Jones, University of Birmingham
 • Professor Li Wei, University College London
Assistant professor Haley de Korne, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.02.2020

- Notat av 27.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
F

Master Stéphane Aubinets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Stéphane Aubinet har levert inn avhandlingen The Craft of Yoiking: Philosophical Variations on Sámi Chants.

- Dekanens fullmakt av 03.02.2020

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 25.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
G

Master Haakon Bekeng-Flemmens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Tittel NN har levert sin avhandling Kulturkamp og krenkelse – striden om Guds grønne enger 1932–1934.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Dr. Kari Veiteberg, Biskop i Oslo bispedømme
 • Professor Inga Sanner, Stockholms universitet
 • Førsteamanuensis Håkon Evju, IFIKK, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Håkon Evju, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.02.2020

- Notat av 30.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
H

Cand.philol. Ingrid Viks avhandling for graden doctor philosophiae - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Cand.philol. Ingrid Vik levert sin avhandling Religionsdiplomater i norsk utenrikstjeneste. Et sekulært departements håndtering av religion.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Seniorforsker Marie Juul Petersen, Institut for menneskerettigheder, København
 • Professor David Thurfjell, Södertörns högskola,
 • Professor Anne Stensvold, Universitetet i Oslo
Professor Anne Stensvold, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 03.02.2020

- Notat av 03.02.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering
I

Master Gianina Drutas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Gianina Druta har levert sin avhandling Ibsen at the Theatrical

Crossroads of Europe: A Performance History of Henrik Ibsen’s play son the Romanian Stages (1894 – 1947).

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Førsteamanuensis Giuliano D’Amico, Universitetet i Oslo
 • Associate Professor Oana Anca Dubalaru, University of Bucharest
 • Førsteamanuensis Ellen Karoline Gjervan, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Førsteamanuensis Giuliano D’Amico, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 11.02.2020

- Notat av 30.01.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Forslag til vedtak
27/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Erlend Kristiansen Haavardsholm

28/2020 Søknad om personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse 

Saksdokumenter

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering 

Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

 

Enstemmig vedtatt

29/2020 Søknad om personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse 

Saksdokumenter

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering 

Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad

 

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen. 

 

 

Enstemmig vedtatt

30/2020

Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MSCA-IF prosjekter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Saksdokumenter

Fremlegg

Declaration of honor

CV til kandidatene

Prosjektbeskrivelse

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Mariia Esipova og Nathan Young til eksternt finansierte postdoktorstillinger (SKO 1352) under programmet MSCA-IF ved ILN under forutsetning om endelig signatur på avtalen med den Europeiske kommisjonen.

Tilsettingen er for en periode på 2 år for Esipova og i 80% stilling på 2,5 år for Young.

Stillingen er finansiert med eksterne midler fra Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF).

Enstemmig vedtatt

31/2020

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens rapport av 30.01.2020

Søknad og CV

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Christine Amadou personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet idéhistorie.

Christine Amadou tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

32/2020 Trukket

 

 

33/2020 Trukket

 

 

34/2020 Forlenget tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjekt, Institutt for filosofi, idé- og kunsthsitorie og klassiske språk 

Saksdokumenter

Fremlegg

Søknad

Instituttets støttebrev

Revidert kontrakt NFR

Tilsettingsutvalget forlenger Ole Martin Moen i stilling som forsker SKO 1109 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Forlengelsen av prosjektet er for perioden 16.10.2020 – 31.08.2022. Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

35/2020 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodningsskjema

TIldelingsbrev

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol») ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

36/2020

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

Saksdokumenter

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og prosjektbeskrivelser

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kaisa Pietkäinen i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Pietkäinen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

37/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Science Fictionality: Pathways to Possible Presents» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Saksdokumenter

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Science Fictionality: Pathways to Possible Presents» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

38/2020 Søknad om personlig opprykk til dosent etter kompetanse 

Saksdokumenter

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering 

Merknad til bedømmelseskomitéens vurdering

Svar på merknad fra bedømmelseskomitéen

Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

 

Enstemmig vedtatt

39/2020

Kallelse av professor II (SKO 8013) ved Senter for Ibsen-studier, ILN

Saksdokumenter

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Stillingsplan

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Maria M. Delgado i stilling som professor II (SKO 8013) ved Senter for Ibsen-studier, ILN.

Tilsettingen er for en periode på 3 år og finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Erlend Kristiansen Haavardsholm

 

Publisert 13. mars 2020 09:38 - Sist endret 13. mars 2020 09:38