Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 27. mars 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Videokonferanse i Microsoft Teams grunnet stengt universitet

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og  Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø, Evian Nordstrand og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 41/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  

TUV-sak 42/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 43/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 44/2020 Kallelse av professor II (SKO 8013) i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 45/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområde medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 46/2020 Kunngjøring av en til to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet DEVCOM og NFR-prosjektet “Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives” ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 47/2020 Kunngjøring av to til tre stillinger som postdoktor/forsker (SKO 1352/1109) knyttet til ERC-prosjektet “DEVCOM” og NRF-prosjektet “Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives” ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 48/2020 Tilsetting av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 49/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i irsk og norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 50/2020 Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 51/2020 Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 52/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 53/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

TUV-sak 54/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 55/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 56/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "LiVE: Living with Vultures in the Sixth Extinction: An Ethnographic Study of Avian Conservation in Changing European Landscapes" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 57/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "GlAntiFem: Globalizing Anti-feminism: A Phenomenology of Transnational Networks of Islamic Women Organizations" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
40/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Marius Frans Linus Hillestad

41/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk  

 

Framlegg

Innstilling

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Nora Dörnbrack i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i English Historical Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Dörnback takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2.

Enstemmig vedtatt

42/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingeborg Misje Bergem i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i French Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Misje Bergem takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2. Dersom nr 2 takker nei går saken tilbake til instiutttet.

Enstemmig vedtatt

43/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Susan Fletcher i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen 20th Century American Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for tre år og finansieres av HF.

Dersom Fletcher takker nei til stilling, går tilbudet videre til innstilte nr 2, deretter til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

44/2020 Kallelse av professor II (SKO 8013) i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste for den innstilte

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Marie-Theres Federhofer som professor II (SKO 8013) i tysk litteratur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Tilsettingen er for to år og finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

45/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskapPersonlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 3.2.2020

Bedømmelseskomitéens vurdering av 13.12.2019

Korrespondanse med bedømmelseskomitéen

Søkerens merknader av 3.3.2020

Komiteens svar på merknader av 13.3.

Ytterligere merknader fra søkeren av 18.3.

Søkerens CV og søknad/søknadsskjema

 

Tilsettingsutvalget vedtar å opprette en ny komité.

Enstemmig vedtatt

46/2020 Kunngjøring av en til to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til ERC-prosjektet DEVCOM og NFR-prosjektet “Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives” ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en til to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet “DEVCOM” og “Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives” ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingene er finansiert av fakultetet og NFR.

Enstemmig vedtatt

47/2020 Kunngjøring av to til tre stillinger som postdoktor/forsker (SKO 1352/1109) knyttet til ERC-prosjektet “DEVCOM” og NRF-prosjektet “Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives” ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to til tre stillinger som postdoktor/forsker (SKO 1352/1109) knyttet til ERC-prosjektet «DEVCOM» og NRF-prosjektet «Creativity and Convention in Pragmatic Development: Typical and Atypical Perspectives» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av ERC og NFR.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

48/2020

Tilsetting av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mads Breckan Claudi i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Claudi har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Claudi takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

49/2020

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i irsk og norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknad til sakkyndig vurdering

Svar på merknad til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristen Mills i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i irsk og norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Mills har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Mills takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

50/2020

Tilsetting ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved det eksternt finansierte prosjektet «Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Instituttets begrunnelse for tilsetting

CV 

Søknad “Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations”

anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Jozina Vander Klok i 100 % stilling som forsker (SKO 1109) ved prosjektet "Where does grammar come from? The cognitive basis of transitivity and grammatical relations" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode f.o.m. 01.06.2020 t.o.m. 31.05.2021.

Enstemmig vedtatt

51/2020 Tilsetting i stilling som førstelektor (SKO 1198) i kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Yunyun Zhou i stilling som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Tilsetting er med forbehold om at Yunyun Zhou har oppnådd doktorgrad innen tiltredelsestidspunktet.

Dersom Yunyun Zhou takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Tilsettingen er et vikariat med varighet til og med 31.12.2023.

Enstemmig vedtatt

52/2020

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Samuel Dolbee i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av eksterne midler fra NFR.

Dersom Dolbee takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

53/2020

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet kinastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. 

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søknad med vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Heidi Østbø Haugen personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet kinastudier.

Heidi Østbø Haugen tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

54/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet musikkteknologi ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering

Søknad og CV

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Alexander Refsum Jensenius personlig opprykk til professor innenfor fagområdet musikkteknologi.

Alexander Refsum Jensenius tilfredsstiller kravene om pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

55/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Zahra Abbasi i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i midtøsten- og islamstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Abbasi takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

56/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "LiVE: Living with Vultures in the Sixth Extinction: An Ethnographic Study of Avian Conservation in Changing European Landscapes" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Signert Declaration of Honour

Skjermbilde fra søknadsportalen

Søknadsbudsjett

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Sara Asu Schroer i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual Fellowships.

Enstemmig vedtatt

57/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "GlAntiFem: Globalizing Anti-feminism: A Phenomenology of Transnational Networks of Islamic Women Organizations" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Signert Declaration of Honour

Skjermbilde fra søknadsportalen

Søknadsbudsjett

CV

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Laila Makboul i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual Fellowships.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Thorbjørn Nordbø
   
Rune Svarverud Marius Frans Linus Hillestad

 

Publisert 27. mars 2020 09:54 - Sist endret 27. mars 2020 09:59