Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 28. august 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 123/2020 Forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Constraints on syntactic variation: noun phrases in Early Germanic Languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 124/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen American Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 125/2020 Godkjenning av universitetspedagogisk basiskompetanse

TUV-sak 126/2020 Forlenget ansettelse etter aldersgrensen, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 127/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 128/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i 10% midlertidig stilling ved RITMO

TUV-sak 129/2020 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 130/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i midlertidig stilling tilknyttet NFR-prosjektet Lifetimes ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 131/2020 Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) i 50% stilling knyttet til NFR-prosjektet Transsustain ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 132/2020 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) ved Oslo School of Environmental Humanities (OSEH), Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 133/2020 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 134/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "Runestones and present pasts in Viking Age Scandinavia. An analysis of continuity and change in mortuary practice" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 135/2020 trukket

TUV-sak 136/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "Political Philosophy looks to Antarctica", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 137/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 138/2020 Trukket

TUV-sak 139/2020 Trukket

TUV-sak 140/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-IF prosjektet «New speakers and use of Russian in Northern Norway» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 141/2020 Trukket

TUV-sak 142/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 143/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet «Where does grammar come from?» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 144/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "Timing and Sound in Musical Microrhythm (TIME)" ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 145/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet NFR-prosjektet "HUMEVAL" ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
122/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Marius Frans Linus Hillestad og Pia Søndergaard

123/2020 Forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Constraints on syntactic variation: noun phrases in Early Germanic Languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

 

Godkjenning fra Norges Forskningsråd

Søknad om omdisponering

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget forlenger ansettelsen i to måneder for Alexander Peter Pfaff i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Constraints on syntactic variation: noun phrases in Early Germanic languages ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

124/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet American Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Bedømmelsen

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Rebecca Scherr personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet American Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Rebecca Scherr tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

125/2020 Godkjenning av universitetspedagogisk basiskompetanse

 

Fremlegg

Uttalelse fra LINK av 01.07.2020

Søknad med vedlegg av 23.06.2020

Tilsettingsutvalget godkjenner at førsteamanuensis (SKO 1011) Anders Winroth har utdanningsfaglig utdanning som oppfyller kravet til universitetspedagogisk basiskompetanse ved Universitetet i Oslo.

Enstemmig vedtatt

126/2020 Forlenget ansettelse etter aldersgrensen, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Begrunnelse

Tilsettingsutvalget godkjenner forlenget ansettelse av Anne Golden som professor SKO 1013 fra 01.08.2020 - 31.12.2020, ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Enstemmig vedtatt

127/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 23.06.2020

Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet nordisk litteratur.

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

128/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i 10% midlertidig stilling ved RITMO

 

Fremlegg

Anbefaling fra RITMO

CV og publikasjonsliste for Simon Høffding

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Simon Høffding i 10% stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på ett år.

 

Stillingen er finansiert av RITMOs NFR bevilgning.

Enstemmig vedtatt

129/2020 Kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

130/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i midlertidig stilling tilknyttet NFR-prosjektet Lifetimes ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Godkjent endringsmelding fra NFR av 30.06.2020

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Rana Issa i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet Lifetimes ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på ett år og fire måneder.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

131/2020 Ansettelse av postdoktor (SKO 1352) i 50% stilling knyttet til NFR-prosjektet Transsustain ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Brev og kontrakt fra NFR av 06.03.2020

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Aase Jeanette Kvanneid i 50 % stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 4 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

132/2020 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) ved Oslo School of Environmental Humanities (OSEH), Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Revidert budsjett for OSEH juni 2020

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til Oslo School of Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av OSEH/HF.

Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt

133/2020 Kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Grant Agreement

 

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet BENEDICAMUS ved Institutt for musikkvitenskap.

Stillingene er finansiert av ERC.

Tilsettingene er for en periode på 4 år.

Enstemmig vedtatt

134/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "Runestones and present pasts in Viking Age Scandinavia. An analysis of continuity and change in mortuary practice" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger 18 kalenderdagers forlenget ansettelse for  Stine Urke Brunstad ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

135/2020 Trukket

 

 

136/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "Political Philosophy looks to Antarctica", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Yelena Yermakova ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

137/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "The Legacy of Birgitta of Sweden. Women, Politics and Reform in Renaissance Italy", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Francesca Canepuccia ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

138/2020

Trukket

 

 

139/2020 Trukket

 

 

140/2020

Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-IF prosjektet «New speakers and use of Russian in Northern Norway» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse til Olga Solovova i stilling som postdoktor tilknyttet MSCA-IF finansierte prosjektet «New speakers and use of Russian in Northern Norway» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

141/2020 Trukket

 

 

 

142/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger seks ukers forlenget ansettelse for Eirik Tengesdal i stilling som stipendiat tilknyttet NFR-prosjektet «Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

143/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet «Where does grammar come from?» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger inntil seks måneder forlenget ansettelse for Linn Iren Sjånes Rødvand i stilling som stipendiat tilknyttet NFR-prosjektet «Where does grammar come from?»  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

144/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved NFR-prosjektet "Timing and Sound in Musical Microrhythm (TIME)" ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Guilherme Schmidt Câmara sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med én måned.

Forlengelsen finansieres av NFR.

Enstemmig vedtatt

145/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet NFR-prosjektet "HUMEVAL" ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Senterets anbefaling

Tilsettingsutvalget forlenger Henrik Herrebrøden sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med tre måned.

Forlengelsen finansieres av NFR-prosjektet HUMEVAL og RITMO sin NFR-finansiering.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Marius Frans Linus Hillestad Pia Søndergaard

 

Publisert 28. aug. 2020 10:41 - Sist endret 1. sep. 2020 16:38