Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 19. juni 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl (deltok ikke på sak 108)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-

 

TUV-sak 97/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

TUV-sak 98/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

TUV-sak 99/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

TUV-sak 100/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i skriftkyndighet og skriftkultur (literacy) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 101/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 102/2020 Trukket

TUV-sak 103/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 104/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordiske språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 105 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1183) i Toppforsk-prosjektet ConceptLab (Conceptual Engineering) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 106 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 107 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 108/2020 Ansettelse som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 109/2020 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 110/2020 Kallelse til eksternt finansiert bistilling (20%) som forsker (SKO 1109) til prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

TUV-sak 111/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Youth in Urban Spaces», MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 112/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Science Fictionality: Pathways to Possible Presents» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 113/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 114/2020 Forskyvning av stipendiatstilling (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 115/2020 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Energi-prosjektet «Oil in Transition» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 116/2020 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) til Centre for Philosophy and the Sciences (CPS) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 117/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 118/2020 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Fakespeak: The language of fake news. Fakenews detection based on linguistic cues" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 119/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandling, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 120/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 121/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

Til orientering

A Protokoll fra TUV-møte Protokoll  

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
96/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Pia Søndergaard

97/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

 

Søknad

Instituttets vurdering

Hovedveileders bekreftelse

Tilsettingsutvalget innvilger 28 dagers forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandling for Tom Zachary Bradstreet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

98/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

 

Søknad

Instituttets vurdering

Hovedveileders bekreftelse

Tilsettingsutvalget innvilger en måneds forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandling for Mala Loth ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

99/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling

 

Søknad 

Instituttets vurdering

Hovedveileders bekreftelse

Tilsettingsutvalget innvilger en måneds forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandling for Melina Buns ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

100/2020

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i skriftkyndighet og skriftkultur (literacy) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Elise Kleivane i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i skriftkyndighet og skriftkultur (literacy) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Kleivane har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Dersom Kleivane takker nei til stilling, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

101/2020

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Erlend Badhwar Valen-Sendstad i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Valen-Sendstad takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

102/2020 Trukket

 

 

103/2020

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Rangering av kandidatene

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Benjanim Yazdan i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Benjanim Yazdan takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3. Dersom innstilte nr. 3, går tilbudet til innstilte nr. 4 og deretter til innstilte nr. 5.

Enstemmig vedtatt

104/2020

Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordiske språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Alessandro Palumbo i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i runologi og eldre nordiske språkhistorie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Palumbo har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Palumbo takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

105/2020

Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1183) i Toppforsk-prosjektet ConceptLab (Conceptual Engineering) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Kontrakt med NFR

Tilsettingsutvalget ansetter Herman Wright Cappelen i 30 % stilling som forsker (SKO 1183) tilknyttet Toppforskprosjektet ConceptLab (Conceptual Engineering) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

106/2020

Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV

Kontrakt med NFR

Tilsettingsutvalget ansetter Rachel Sterken i 30 % stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

107/2020 Ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV

Kontrakt med NFR

Søknad til NFR

 

Tilsettingsutvalget ansetter Jessica Pepp i 25 % stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet New Frontiers of Speech: Linguistic meaning and Communication in the Information Age ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk uten forutgående kunngjøring.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

108/2020 Ansettelse som universitetslektor (SKO 1009) / førstelektor (SKO 1198) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling av 02.06.2020

Kunngjøring

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget ansetter Marc Wiggam i vikariat som førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Wiggam takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Ansettelsen er for perioden 01.07.2020 - 31.12.2021 og er finansiert av instituttet.

Enstemmig vedtatt

109/2020 Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «NorPol» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Oliwia Szymańska og Marta Olga Janik i stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing. Tilsettingene er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingene er finansiert av NFR.

Dersom noen takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

110/2020

Kallelse til eksternt finansiert bistilling (20%) som forsker (SKO 1109) til prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing

 

Begrunnelse

Prosjektbeskrivelse

Kandidatens CV

Kontrakt med NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Valantis Fyndanis i bistilling som forsker (SKO 1109) i NFR-prosjektet «Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Crosslinguistic Machine Learning Approach» ved MultiLing. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

111/2020

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Youth in Urban Spaces», MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Begrunnelse

Prognose

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Rafael Lomeu Gomes i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Gomes takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

112/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Science Fictionality: Pathways to Possible Presents» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV med vedlegg

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Bergsveinn Thorsson i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Thorsson takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

113/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) knyttet til prosjektet CoFutures ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Wang Kanyu i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «CoFutures») ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Kanyu takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2

Enstemmig vedtatt

114/2020 Forskyvning av stipendiatstilling (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Notat fra ILN

Permisjonssøknad

CV

Tilsettingsutvalget forskyver sluttdato for Ingeborg Ribus tilsetting som gjennomføringsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier til og med 25.04.2021.

Enstemmig vedtatt

115/2020 Kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Energi-prosjektet «Oil in Transition» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Bekreftelse på tildeling

Søknadsbudsjett

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Energi-prosjektet «Oil in Transition» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er finansiert av UiO:Energi.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

116/2020 Tilsetting ved kallelse i stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) til Centre for Philosophy and the Sciences (CPS) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Forenklet innstilling

CV

Anmodningsskjema

Bekreftelse fra økonomi

Tilsettingsutvalget tilsetter ved kallelse Anders Strand i 20 % stilling som førsteamanuensis II tilknyttet Centre for the Philosophy and the Sciences ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Tilsettingen er for en periode på tre år, og finansieres av fakultetet over tildelingen til CPS.

Enstemmig vedtatt

117/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bekreftelse på tildeling

Kontrakt med NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt

118/2020 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet "Fakespeak: The language of fake news. Fakenews detection based on linguistic cues" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Tildelingsbrev fra NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet "Fakespeak: The language of fake news. Fakenews detection based on linguistic cues" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 2,5 år med en 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt

119/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for innlevering av doktorgradsavhandling, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Bekreftelse fra hovedveileder

Vurdering fra instituttet

Tilsettingsutvalget innvilger fem ukers forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Thomas Brodahl ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ny innleveringsdato blir 29.09.2020, og forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

120/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Minna Lehtonen personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet flerspråklighet.

Minna Lehtonen tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse

Enstemmig vedtatt

121/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Petter Bae Brandtzæg personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet medieinnovasjon.

Petter Bae Brandtzæg tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompentanse.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 19. juni 2020 09:59 - Sist endret 23. juni 2020 11:21