Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 22. mai 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Johanne Opsahl 

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Hilde Kristine Sletner

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 81/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling 

TUV-sak 82/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 83/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 84/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 85/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 86/2020 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Civil Societies" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 87/2020 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Civil Societies" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 88/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «MigraLing - Between migration and linguistics: Greeks in Western Europe and the emergence of contrastive grammar in the Renaissance (c.1390–1600)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 89/2020 - Utlysning av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Det norske institutt i Roma

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
80/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Anne Eriksen

81/2020 Forlenget ansettelse og utsatt frist for levering av doktorgradsavhandling 

 

Framlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Veileders bekreftelse

Tilsettingsutvalget innvilger en måneds forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandling for Espen Grønlie ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt.

82/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 31.03.2020

Søkerens søknad, CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Daniel Maul personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet historie. Maul har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt.

83/2020

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 10.03.2020

Søkerens søknad, CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Patrick Bernhard personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet historie. Bernhard har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette innen to år.

Enstemmig vedtatt.

84/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 07.04.2020

Søkerens søknad, CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Klaus Nathaus personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet historie. Nathaus har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette innen to år.

Enstemmig vedtatt.

85/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 06.04.2020

Merknad av 23.04.2020

Søkerens søknad, CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler David Wright personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet arkeologi. Wright har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette innen to år fra ansettelse.

Enstemmig vedtatt.

86/2020 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Civil Societies" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Prosjektbeskrivelse og budsjett

Tildelingsbrev

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Ruth Hemstad i 20 % midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet «Nordic Civil Societies» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 3 år og finansieres av UiO:Norden.

Enstemmig vedtatt.

87/2020 Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet "Nordic Civil Societies" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Prosjektbeskrivelse og budsjett

Tildelingsbrev

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Mads Mordhorst i 5 % midlertidig stilling som førsteamanuensis II (SKO 1011) knyttet til prosjektet «Nordic Civil Societies» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på 3 år og finansieres av UiO:Norden.

Enstemmig vedtatt.

88/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «MigraLing - Between migration and linguistics: Greeks in Western Europe and the emergence of contrastive grammar in the Renaissance (c.1390–1600)», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

CV

Anmodningsskjema

Aksept av avtale

Brev og kontrakt fra EU med prosjektbeskrivelse

Tilsettingsutvalget tilsetter Raf Van Rooy i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual fellowships.

Enstemmig vedtatt.

89/2020

 
Utlysning av stilling som senterleder (SKO 1475) ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

 

Saken legges frem til diskusjon før den sendes som sirkulasjonssak til Fakultetsstyret

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Rune Svarverud Anne Eriksen

 

Publisert 22. mai 2020 09:35 - Sist endret 25. mai 2020 09:10