Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Innkalling til møte 23. oktober 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 176/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 177/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 178/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 179/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 180/2019 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 181/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 182/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 183/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 184/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 185/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 186/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 187/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idehistorie/ kunsthistorie/ klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 188/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 189/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 190/2020 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor/førstelektor (SKO 1009/SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Ph.d.-orientering i TUV

 

Framlegg

Orienteringssaker til TUV vedrørende saksbehandling av ph.d feltet fattet på fullmakt av forskningsdekanen avvikles. TUV blir fortsatt vedtaksorgan ved negative innstillinger.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
175/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Pia Søndergaard

176/2020

Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Søknad

Veileders bekreftelse

Instituttledelsens vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger en måneds forlenget ansettelse for Alessandro Regosa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

177/2020

Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved MSCA-prosjektet «Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Framlegg

Søknad

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse til Liquan Liu i stilling som postdoktor tilknyttet MSCA-IF finansierte prosjektet «Language-Affect Interface in Parent-Infant Communication» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

178/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger åtte ukers forlenget ansettelse for Joona Räsänen ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

179/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved RITMO

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Cagri Erdem sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med to måneder.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

180/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget innvilger to måneder forlenget ansettelse for Kinjal Joshi i stilling som doktorgradsstipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

181/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved RITMO

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Qichao Lan sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med to måneder.

Forlengelsen finansieres av senteret.

Enstemmig vedtatt

182/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Bedømmelseskomiteens innstilling

Søknad m/vedlegg

Søknadsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Francesco Venturi personlig opprykk til professor (SKO 1013) innen fagområdet italiensk litteratur og kultur ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Enstemmig vedtatt

183/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra hovedveileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Yael Friedman ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

184/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra hovedveileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger åtte uker forlenget ansettelse for Joel Johansson ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

185/2020 Forlenget ansettelse for stipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Anbefaling fra hovedveileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Malin Graesse ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

186/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen filosofi ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsene er for en periode på tre år. 

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

187/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i idehistorie/ kunsthistorie/ klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen idehistorie / kunsthistorie / klassiske språk ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsene er for en periode på tre år. 

Stillingene er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

188/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Marek Susdorf sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med to måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

189/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Instituttetleders vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Yijian Liu sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med tre måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet

Enstemmig vedtatt

190/2020

Kunngjøring av vikariat som universitetslektor/førstelektor (SKO 1009/SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som universitetslektor/førstelektor (SKO 1009/SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen/vikariatet løper t.o.m. 31.12.2023.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 23. okt. 2020 09:40 - Sist endret 23. okt. 2020 09:40