Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 24. april  2020 kl 9.15-10.00

Sted: videomøte i zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard (deltok ikke på sak 64) og Karoline Opsahl (deltok ikke på sakene 59, 60 og 62)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 59/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi, Institutt for arkeologi,konservering og historie

TUV-sak 60/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i miljøhistorie, Institutt for arkeologi,konservering og historie

TUV-sak 61/2020 TRUKKET

TUV-sak 62/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 63/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musical Time and Form ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

TUV-sak 64/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet ConsciousBrainConcepts ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 65/2020 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
58/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Rune Svarverud og Anne Eriksen

59/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi, Institutt for arkeologi,konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Hallvard Bruvoll i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Bruvoll takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

 

60/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i miljøhistorie, Institutt for arkeologi,konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Ingar Stene i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen miljøhistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Ingar Stene takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

61/2020 TRUKKET    
62/2020

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Isak Roalkvam i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Roalkvam takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

63/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Musical Time and Form ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliste

Utvidet søkerliste

Vurdering av utdanning fra utlandet

Tilsettingsutvalget ansetter Nicola Leonard Hein i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse.

Tilsettingen er for en periode på tre år

Stillingen er finansiert av senteret.

Enstemmig vedtatt

64/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet ConsciousBrainConcepts ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling 

Utlysningstekst

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Intervjuguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Andrew Lee i stilling som postdoktor (SKO 1352) i prosjektet «ConsciousBrainConcepts» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av prosjektet ConsciousBrainConcepts, et av konvergensmiljøene under UiO:LifeScience

 

Dersom Andrew Lee takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Stillingen er lagt inn med forbehold om vedtak i instituttstyret

Enstemmig vedtatt

65/2020

Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Lenke med forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i Internasjonal historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Tilsettingen er for perioden 01.07.2020 t.o.m. 31.12.2021.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Rune Svarverud Anne Eriksen

 

Publisert 24. apr. 2020 09:39 - Sist endret 24. apr. 2020 09:39