Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  25. september 2020 kl 9.15-10.00

Sted:zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sak A

 

 

TUV-sak 155/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 156/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 157/2020 Ansettelse i 4 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «DEVCOM» og NFR-prosjektet «Creativity and Convention in Pragmatic Development», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 158/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 159/2020 Ansettelse ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1009) i prosjektet «Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300» (ELITES), ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 160/2020 Ansettelse av NFR-forsker (SKO 1109) til prosjektet Fakespeak - The language of fake news. Fake news detection based on linguistic cues ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 161/2020 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Energi-prosjektet "Oil in Transition" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 162/2020 Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen fagområdet kinesisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 163/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i midlertidig stilling tilknyttet NFR-prosjektet "Moving up the Value Chain" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 164/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i 20 % midlertidig stilling ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 165/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 166/2020 Utlysning av stilling som skolesatsningskoordinator (universitetslektor/førstelektor, SKO 1009/1198) ved Det humanisitske fakultet

TUV-sak 167/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 168/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
154/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

 

155/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Søknad

Bekreftelse fra hovedveileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger ansettelsen i en måned for Anne-Kathrine Woldsnes i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

156/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Beskrivelse av utfordringer knyttet til korona

Uttalelse fra veileder

Uttalelse fra instituttleder

 

Tilsettingsutvalget forlenger Hannah Lunde sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med fire uker.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

157/2020 Ansettelse i 4 stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved ERC-prosjektet «DEVCOM» og NFR-prosjektet «Creativity and Convention in Pragmatic Development», Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Bekreftelse på endring av prosjekt

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget ansetter Camilo Rodríguez Ronderos og Claire Pendergast i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet «DEVCOM» og Rebecca Iversen og Kristen Schroeder i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «Creativity and Convention in Pragmatic Development» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Ansettelsene for Rodríguez Ronderos, Pendergast og Iversen er for en periode på 3 år med mulighet for 10 % undervisnings- og administrasjonsdel. Ansettelsen for Schroeder er for en periode på 2,5 år med mulighet for forlengelse gitt bevilgning fra NFR, og med mulighet for inntil 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingene er finansiert av midler gjennom ERC starting grant og NFR.

Dersom en av kandidatene takker nei til stilling, går saken tilbake til instituttet. 

Enstemmig vedtatt

158/2020

Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Bekreftelse fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger seks ukers forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Mirela Fus ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

159/2020 Ansettelse ved kallelse i stilling som forsker (SKO 1009) i prosjektet «Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300» (ELITES), ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Innstilling

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Prosjektavtale

Tilsettingsutvalget ansetter ved kallelse Wojciech Jezierski i 50 % stilling som forsker 1109 i prosjektet «Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300» (ELITES), ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsen er for en periode på tre år, og finansieres av EØS-programmet GRIEG

Enstemmig vedtatt

160/2020 Ansettelse av NFR-forsker (SKO 1109) til prosjektet Fakespeak - The language of fake news. Fake news detection based on linguistic cues ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Kontrakt NFR

Opprinnelig kontrakt

Bekreftet endret samarbeidspartner

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Silje Susanne Alvestad i stilling som forsker (SKO 1109) i fire år på prosjektet Fakespeak - The language of fake news. Fake news detection based on linguistic cues ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen finansieres av Norges forskningsråd

Enstemmig vedtatt

 

161/2020 Tilsetting i stilling som forsker (SKO 1109) knyttet til UiO:Energi-prosjektet "Oil in Transition" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Forslag til innstilling av 27.08.2020

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Mathilde Becker Aarseth i stilling som forsker (SKO 1109) på prosjektet «Oil in Transition» ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av UiO:Energi.

Dersom Mathilde Becker Aarseth takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

162/2020 Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen fagområdet kinesisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens vurdering av 24.08.2020

Søkerens CV og søknad

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Øystein Krogh Visted personlig opprykk til førstelektor etter kompetanse innenfor fagområdet kinesisk.

Øystein Krogh Visted tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

163/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i midlertidig stilling tilknyttet NFR-prosjektet "Moving up the Value Chain" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Godkjent endringsmelding fra NFR datert 09.06.2020

Revidert prosjekt

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Siv Helland Oftedal i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet NFR-prosjektet Moving up the Value Chain ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Tilsettingen er for en periode på ett år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

164/2020 Ansettelse av forsker (SKO 1109) i 20 % midlertidig stilling ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anbefaling fra RITMO

CV og publikasjonsliste

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Chris Stover i 20% stilling som forsker (SKO 1109) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på ett år.

Stillingen er finansiert av RITMOs NFR bevilgning.

Enstemmig vedtatt

165/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Uttalelse fra veileder og instituttleder

Tilsettingsutvalget forlenger Leonoor Borgesius sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med to måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

166/2020 Utlysning av stilling som skolesatsningskoordinator (universitetslektor/førstelektor, SKO 1009/1198) ved Det humanisitske fakultet

 

Fremlegg med lenke til utlysningstekst

Anmodningsskjema

 

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som universitetslektor/ førstelektor (SKO 1009/1198) i (fagområde) ved Det humanistiske fakultet 

Ansettelsen er for en periode på 3 år.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.

167/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 8 ukers forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Lena Porsmo Stoveland ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

168/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger én måneds forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Mncedisi Siteleki ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Marius Frans Linus Hillestad

 

Publisert 25. sep. 2020 09:54 - Sist endret 25. sep. 2020 09:54