Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  6. november 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sak a

TUV-sak 192/2020 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 193/2020 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1850, Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 194/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 195/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 196/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 197/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Fakespeak ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 198/2020 Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet prosjektet "DEVCOM", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 199/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 200/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 201/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 202/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 203/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 204/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 205/2020 Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 206/2020 Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 207/2020 Tilsetting i stilling som forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 208/2020 Kunngjøring av tre 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 209/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet «The embodiment of emotions in transnational migration: Between heart, mind, body and soul» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 210/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 211/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO

TUV-sak 212/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO

TUV-sak 213/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO

TUV-sak 214/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 215/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Music Technology ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 216/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Music History ved Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
191/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

192/2020 Kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne historie, Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodning 

Forside til revidert stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i moderne historie (etter 1750) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingene finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

193/2020 Kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1800, Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Anmodning 

Forside til revidert stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i norsk historie etter 1800 ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

194/2020

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Intervjukomiteens forslag til innstilling av 01.10.2020

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister, i innstilt rekkefølge

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Sofie Scheen Jahnsen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi knyttet til HEI:Heritage Experience Initiative ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Dersom Jahnsen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet videre til innstilte nr. 3.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet gjennom tildeling til satsningen HEI.

Enstemmig vedtatt

195/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger tre ukers forlenget ansettelse for Sigurd Jorem ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

196/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger en måned forlenget ansettelse for Christopher Masterman ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

197/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet Fakespeak ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Kontrakt m/NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Nele Põldvere i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet "Fakespeak - the language of fake news. Fake news detection based on linguistic cues" ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Ansettelsen er for 2,5 år og finansieres av NFR.

Dersom innstilte nr 1 takker nei, går tilbudet videre til nr 2, og deretter til innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

198/2020  Ansettelse i to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet ERC-prosjektet "DEVCOM", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Mary Beth Neff i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved prosjektet «DEVCOM» ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Ansettelsen er for en periode på tre år. 

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Neff takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom det finnes tilgjengelig finansiering i prosjektet vil stilling også tilbys til innstilte nr. 2. 

Enstemmig vedtatt

199/2020

Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk språkvitenskap og/eller norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

200/2020

Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

201/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Komiteens forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget ansetter Ali Basirat stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet «Universal Natural Language Understanding» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Basirat takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

202/2020

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Komiteens forslag til innstilling 

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget tilsetter Kristin Haug i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Haug takker nei, går saken tilbake til instituttet.

Enstemmig vedtatt

203/2020

Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i fonologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

204/2020

Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i norrøn og keltisk filologi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

205/2020

Kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som universitetslektor (SKO 1009) i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på tre år.

Enstemmig vedtatt

206/2020

Kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Ansettelsen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Enstemmig vedtatt

207/2020 Tilsetting i stilling som forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon

Fremlegg

Anmodningsskjema

CV

notat fra prosjektlederen

prosjektbeskrivelse

Tilsettingsutvalget ansetter Niamh Ní Broin i stilling som forsker (SKO 1109) tilknyttet prosjektet «Living the Nordic Model» (50%) og prosjektet CORE (50%) ved Institutt for medier og kommunikasjon uten forutgående kunngjøring.

Stillingen er finansiert av UiO:Norden og CORE.

Enstemmig vedtatt

208/2020 Kunngjøring av tre 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre 20 % stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i historie med skolepraksis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Ansettelsene er for en periode på fire år.

Stillingene finansieres av instituttet

Enstemmig vedtatt

209/2020

Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved prosjektet «The embodiment of emotions in transnational migration: Between heart, mind, body and soul» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Senterets vurdering

Trukket 

 

210/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Instituttets anbefaling

Tilsettingsutvalget avslår søknaden

Enstemmig vedtatt

211/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Prosjektleders anbefaling

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 3 måneders forlenget ansettelse til Sabine Leske i stilling som postdoktor tilknyttet Toppforsk- prosjektet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO.

Forlengelsen finansieres av prosjektet gjennom omdisponering av prosjektmidler.

Enstemmig vedtatt

212/2020 Forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) tilknyttet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Prosjektleders anbefaling

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 3 måneders forlenget ansettelse til Mari Romarheim Haugen i stilling som postdoktor tilknyttet Toppforsk- prosjektet «TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm» ved RITMO.

Forlengelsen finansieres av prosjektet gjennom omdisponering av prosjektmidler

Enstemmig vedtatt

213/2020

Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Veileders anbefaling

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Dongho Kwak sin tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) tilknyttet UiO Livsvitenskapsprosjektet ABINO ved RITMO med én måned.

Forlengelsen finansieres av prosjektet.

Enstemmig vedtatt

214/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Veileders anbefaling

Senterets vurdering

trukket

215/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Music Technology ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music Technology ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

216/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innenfor Music History ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music History ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av HF.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Pia Søndergaard Marius Frans Linus Hillestad

 

Publisert 6. nov. 2020 10:33 - Sist endret 6. nov. 2020 11:17