Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 9. oktober 2020 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen, Christine Meklenborg Nilsen, Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

 

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 170/2020 Ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 171/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 172/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 173/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 174/2020 Trekk av kunngjøring og ny utlysning av stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
169/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Christine Meklenborg Nilsen og Anne Eriksen

170/2020 Ansettelse av doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Fremlegg

Innstilling

Utlysningstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tildelingsbrev 

Anmodning

Tilsettingsutvalget tilsetter Ana María Ramírez Gómez som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen litteratur og kultur i den spanskspråklige verden ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Ansettelsen er for en periode på tre år og finansieres av Det humanistiske fakultet. 

Hvis Ana María Ramírez Gómez takker nei, tilbys stillingen til tilsettingsutvalgets innstilte nr 2, og deretter til tilsettingsutvalgets innstilte nr 3.

Enstemmig vedtatt

171/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Grethe Bukkemoen sin ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie med tre uker. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

172/2020

Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to ukers forlenget ansettelse og forskjøvet frist for innlevering av doktorgradsavhandlingen for Marie Dave Amundsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

173/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Mentor bekreftelse

Avtale om arbeidsoppgaver i gjennomføringsperioden

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger ikke søknad om forlenget ansettelse for  gjennomføringsstipendiat ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. 

Enstemmig vedtatt

174/2020 Trekk av kunngjøring og ny utlysning av stilling som forsker (SKO 1109) i Environmental Humanities ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Instituttets vurdering

Gammel kunngjøringstekst

Tilsettingsutvalget trekker kunngjøringen som forsker (SKO 1109) i Evironmental Humanities, og godkjenner det reviderte forslaget til kunngjøring av stillingen.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   

Anne Eriksen

Christine Meklenborg Nilsen

 

Publisert 9. okt. 2020 09:55 - Sist endret 9. okt. 2020 14:13