Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 8. mai 2020 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl (deltok ikke på sak 73)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 67/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 68/2020 Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 69/2020 Ansettelse i inntil 4 stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 70/2020 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen American Civilization ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 71/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 72/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor SKO1352 ved Det norske institutt i Roma

TUV-sak 73/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "The Dematerialization of Fashion and France's Couture Propaganda during the 1960s and 1970s —  FASHION IN IR" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 74/2020 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet folkereligiøsitetens kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 75/2020 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

TUV-sak 76/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Youth in Urban Spaces», MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 77/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 78/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 79/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Max Naderers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité Master Max Naderer har levert sin avhandling Love and Fear: Debating violence in the political culture of the ‘civil war’ period in Norway and Denmark, c. 1130-1240. Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor dr. Lars Hermanson, Universitetet i Gøteborg
  • Senior lecturer dr. Jenny Benham, Cardiff Universitetet
  • Professor dr. Dominik Collet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 31.3.2020

-Notat av 11.3.2020 - 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Susann Holmberg avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité Master Susann Holmberg har levert sin avhandling Contracting Knowledge - Venereal Disease in Eighteenth-Century Norway. Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor dr. Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo
  • Associate Professor dr. Elaine Leong, University College London
  • Professor dr. Svein Atle Skålevåg, Universitetet i Bergen

- Dekanens fullmakt av 31.3.2020

- Notat av 2.3.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Ambra Serangelis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité. Master Ambra Serangeli har levert sin avhandling Anti-teleologism, Theory of Matter and Medical Corpuscularism in Galen's Testimony on Atomism. Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

  • Professor Daniela Manetti, University of Florence, Italy
  • Professor Robert J. Hankinson, University of Texas at Austin
  • Professor Thomas Kjeller Johansen, IFIKK, Universitetet i Oslo
  • Professor Thomas Kjeller Johansen, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 3.4.2020

- Notat av 9.3.2020

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
66/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

67/2020

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

 

Tilsettingsutvalget ansetter Cesko Voeten i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av UiO:Life Science.

Dersom Cesko Voeten takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

68/2020

Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst 

CV og publikasjonslister for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Ane Ylje Theimanni stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen eksperimentell lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Theimanni takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

69/2020 Ansettelse i inntil 4 stillinger som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) i norsk for internasjonale studenter (NORINT) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Teodor Ekblad Aagaard, Oliwia Szymańska og Tone Vigrestad i stilling som universitetslektor (SKO 1009)/ førstelektor (SKO 1198) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Aagaard, Vigrestad, Szymanska har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Enstemmig vedtatt

 

70/2020

Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen American Civilization ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Kompetanseerklæring

Søknad m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Mark Luccarelli personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen American Civilization ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Luccarelli har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

71/2020 Tilsetting i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

Sakkyndig vurdering

Merknader til sakkyndig vurdering

Sorteringskomiteens vurdering

Merknader til sorteringskomiteen vurdering

Svar å merknader til sorteringskomiteens vurdering

CV og publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Intervju- og referanseguide

Tilsettingsutvalget tilsetter Eleonora Rossi i stilling som førsteamanuensis (SKO 1011)  i flerspråklighet med innretning mot psykolingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Eleonora Rossi har ikke dokumentert pedagogisk basiskompetanse og må skaffe seg dette i løpet av to år.

Dersom Rossi takker nei til stilling, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

72/2020 Tilsetting i stilling som postdoktor SKO 1352 ved Det norske institutt i Roma

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og ev. publikasjonsliste for de innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Christopher Siwicki stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Det norske institutt i Roma. Tilsettingen er for en periode på 3.5 år med 25% undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av instituttet.

Dersom Siwicki takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

73/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) på MSCA-prosjektet "The Dematerialization of Fashion and France's Couture Propaganda during the 1960s and 1970s —  FASHION IN IR" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Grant Agreement med budsjett, prosjektbeskrivelse og CV

Signert Declaration of Honour

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget ansetter Vincent Dubé-Senécal i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet gjennom MSCA-Individual Fellowships.

Enstemmig vedtatt

74/2020

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet folkereligiøsitetens kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. 

 

Fremlegg

Innstilling

Søknad, CV og vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Dirk Johannsen personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet folkereligiøsitetens kulturhistorie.

Dirk Johannsen tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

75/2020 Søknad om personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen medieestetikk ved Institutt for medier og kommunikasjon.

 

Fremlegg

Innstilling

Søknad, CV og vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Aurora Hoel personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagområdet medieestetikk.

Aurora Hoel tilfredsstiller kravene til pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

76/2020

Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet «Youth in Urban Spaces», MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonslister

Utvidet søkerliste

Vurderingsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Samantha Goodchild i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Dersom Goodchild takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3.

Enstemmig vedtatt

77/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Godkjenning av utenlandsk utdanning

 

Tilsettingsutvalget tilsetter Eirik Jacobsen i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Music and Contemporary Media ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Eirik Jacobsen takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2. Dersom innstilte nr. 2 takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3 og deretter til innstilte nr. 4.

Enstemmig vedtatt

78/2020 Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Innstilling

Kunngjøringstekst

CV for de innstilte

Utvidet søkerliste

Begrunnelse for tilsetting av to for én

Trekk av søknad

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Tilsettingsutvalget tilsetter Johanna Thöne i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i Early Music ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på tre år.

Stillingen er finansiert av fakultetet.

Dersom Johanna Thöne takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 3, da innstilte nr. 2 har trukket sitt kandidatur.

Enstemmig vedtatt

79/2020 Forlengelse av midlertidig tilsetting som doktorgradsstipendiat ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra instituttet

Tilsettingsutvalget forlenger Agata Zelechowskas tilsetting som doktorgradsstipendiat med én måned.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 8. mai 2020 09:53 - Sist endret 8. mai 2020 10:09