Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  20. november 2020 kl 9.00-10.00

Sted: zoom

 

Innkalt: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud (deltok ikke på sak 246), Pia Søndergaard og Marius Frans Linus Hillestad

Fra administrasjonen: Thorbjørn Nordbø og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

TUV-sak 218/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Literature and Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 219/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 220/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic languages (Russian) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 221/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen post-Yugoslav literature/literary studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 222/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen East Slavic languages and area studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 223/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 224/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Comparative Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 225/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 226/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 227/2020 Kunngjøring av en til to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

TUV-sak 228/2020 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 229/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

TUV-sak 230/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 231/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 232/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 233/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 234/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 235/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

TUV-sak 236/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 237/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 238/2020 Kunngjøring av vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 239/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 240/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 241/2020trukket

TUV-sak 242/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 243/2020 trukket

TUV-sak 244/2020 trukket

TUV-sak 245/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet "Comparative Futurisms: Pathways to Possible Presents" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV-sak 246/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

TUV sak 247/2020 Godkjenning av innstilling- avhandling phd

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
217/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Pia Søndergaard og Anne Eriksen

218/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen French Literature and Area Studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tildelingsbrev for åtte stillinger

trukket
219/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen English Linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Trukket

 

220/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic languages (Russian) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

trukket

 

221/2020

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen post-Yugoslav literature/literary studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen post-Yugoslav literature/literary studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

222/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen East Slavic languages and area studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen East Slavic languages and area studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

223/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Literature and Culture in the Spanish-speaking World ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

224/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Comparative Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Comparative Literature ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Stillingen finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

225/2020 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen Slavic studies ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Utlysningstekst

Anmodningsskjema

trukket. 

226/2020

Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

trukket

227/2020

Kunngjøring av en til to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

MultiLings strategiske forskningsplan for perioden 2018-2023

Redegjørelse for tilsetting på 2 år

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av en til to stillinger som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing.

Stillingene er finansiert av NFR.

Tilsettingen er for en periode på 2 år.

Enstemmig vedtatt

228/2020

Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Komiteens forslag til innstilling

Kunngjøringstekst

CV og publikasjonsliter for innstilte

Utvidet søkerliste

Tilsettingsutvalget ansetter Mai Ha Vu stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet konvergensmiljøet «ImmunoLingo» ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Stillingen er finansiert av UiO:Life Science.

Dersom Vu takker nei, går tilbudet til innstilte nr. 2.

Enstemmig vedtatt

229/2020

Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Veileders anbefaling

Senterets vurdering

 

Tilsettingsutvalget forlenger Martin Pleiss' ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO med to måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

230/2020

Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

trukket

231/2020

Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger åtte ukers forlenget ansettelse for Max Kippersund ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

232/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 13 ukers forlenget ansettelse for Emil Flatø ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

  
233/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Anh Tuan Nguyen ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt 

    
234/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Marius Palz ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

 Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

      
235/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk 

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger fire måneders forlenget ansettelse for Sonja Åman ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

236/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

 

Tilsettingsutvalget innvilger 2 måneders forlenget ansettelse for Nalan Azak i stilling doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

237/2020 Forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 6 måneders forlenget ansettelse for Wei Wu  i stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

238/2020

Kunngjøring av vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av vikariat som universitets-/førstelektor (SKO 1009/1198) i literacy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Tilsettingen er for en periode på to år, med mulighet for forlengelse.

Enstemmig vedtatt

239/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Ulf Holbrook sin tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med én måned.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

240/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra veileder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Bjørnar Sandvik sin tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med to måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

241/2020 trukket    
242/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse

Anbefaling fra prosjektleder

Anbefaling fra senteret

Tilsettingsutvalget forlenger Dana Swarbrick sin tilsetting som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap med tre måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

243/2020 trukket    
244/2020 trukket    
245/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet ERC-prosjektet "Comparative Futurisms: Pathways to Possible Presents" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet "Comparative Futurisms: Pathways to Possible Presents" ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk.

Stillingen er for en periode på 2 år, og er finansiert av ERC.

Enstemmig vedtatt

246/2020 Forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

 

Fremlegg

Søknad om forlengelse med vedlegg

Veileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger to måneders forlenget ansettelse for Rebekka Åsnes Sagild ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

247/2020 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning av bedømmelseskomiteens innstilling

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Thorbjørn Nordbø
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 20. nov. 2020 10:28 - Sist endret 20. nov. 2020 10:28