Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Orienteringssaker tatt på sirkulasjon i løpet av uke 24/2020

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Rune Svarverud, Pia Søndergaard og Karoline Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-U

 

Til orientering

A Protokoll fra TUV-møte Protokoll  
B

Master Heidi Karlsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité
Master Heidi Karlsen har levert sin avhandling A discourse
Analysis of Woman's Place in Society 1830-1880 through Data-Mining the Digital Bookshelf

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Førsteamanuensis Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo
 • Professor Timothy Tangherlini, Universitetet i California (UCLA)
 • Universitetslektor Jon Viklund, Universitetet i Uppsala

Førsteamanuensis Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.3.2020 
- Notat av 27.3.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Elisabeth Bruns avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité.
Master Elisabeth Bruns har levert sin avhandling Essay Film as Topography: explorations of place and moving image thinking
Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Dr. Anna Ryan, University of Limerick, Ireland
 • Dr. Timothy Corrigan, University of Pennsylvania, US
 • Dr. Aurora Hoel, Department of Media and Communication, University of Oslo

Dr. Aurora Hoel, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.05.2020
- Notat av 25.03.2020

sakspapirer

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

MSc Laura Juliana Ireguis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité-
MSc Laura Juliana Iregui har levert sin avhandling Weaving
Wounaan identity in an age of migration. A study of Wounaan basketry.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Fil. dr. i arkeologi Adriana Muñoz, Intendent för samlingarna vid Världskulturmuseet i Göteborg, Sverige
 • Professor Paul Basu, Department of Anthropology and Sociology, SOAS, UK
 • Førsteamanuensis Hugo Reinert, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo,

Førsteamanuensis Hugo Reinert, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 19.5.2020
- Notat av 2. april 2020

sakspapirer

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Solace Sefakor Ankus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité.
Master Solace Sefakor Anku har levert sin avhandling Ibsen on the West African stage: A case of a complicated relationship.
Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Førsteamanuensis, Liyang Xia, Universitetet i Oslo
 • Professor Sabiha Huq, Khulna University
 • Førsteamanuensis Awo Mana Asiedu, University of Ghana


Førsteamanuensis Liyang Xia, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.05.2020
- Notat av 06.02.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Bedømmelseskomité

Master Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reeds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité.
Master Beatrice Marlèn Unn Gustafsson Reeds har levert sin avhandling Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger En økonarratologisk analyse.
Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor, dr. Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo
 • Professor, dr. Anna Williams, Uppsala universitet
 • Professor, dr. Henning Howlid Wærp, Norges arktiske universitet, Tromsø

Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.05.2020
- Notat av 19.03.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Julian Lysviks avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité.
Master Julian Lysvik har levert sin avhandling Where does naturalness in phonology come from?—Insights from Artificial Language Learning.
Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Assistant professor, dr. Youngah Do, Hong Kong University
 • Associate professor, dr. Sara Finley, Pacific Lutheran University
 • Professor, dr. Helge Lødrup, Universitetet i Oslo

Professor Helge Lødrup, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.05.2020
- Notat av 25.03.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Aksel Braanen Sterris avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité.
Master Aksel Braanen Sterri har levert sin avhandling Delicate Deals Moral Choice on the Margins.
Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Associate Professor Vida Panitch, Carleton University
 • Professor Kasper Lippert-Rasmussen, University of Tromsø and Aarhus University
 • Associate Professor (førsteamanuensis) Alejandra Mancilla, IFIKK, University of Oslo

Førsteamanuensis Alejandra Mancilla, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.5.2020
- Notat av 22.04.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Cand. philol. Hanne Hauglis avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Cand. philol. Hanne Haugli har levert inn avhandlingen Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser.

- Dekanens fullmakt av 17.3.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 2.3.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Sarah Camille Hervés avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Sarah Camille Hervé har levert inn avhandlingen A Historical Analysis of Political Caricatures in the French Satirical Journal La Charge (1832–1834)

- Dekanens fullmakt av 19.03.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 19.03.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Alexander Kristoffersen Lykkes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Alexander Kristoffersen Lykke har levert inn avhandlingen Variation and Change in the Tense Morphology of Heritage Norwegian in North-America.

- Dekanens fullmakt av 4.3.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 23.3.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
L

Master Emil Leth Meilvangs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Emil Leth Meilvang har levert inn avhandlingen Ecstatic Life: Biology, Surrealism, and Theories of Life in Interwar Paris and Copenhagen

- Dekanens fullmakt av 22.4.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 31.3.2020.

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
M

Cand. philol. Ingrid Viks avhandling for graden doctor philosophae - godkjenning av innstilling.
Cand. philol. Ingrid Vik har levert inn avhandlingen Religionsdiplomater i norsk utenrikstjeneste. et sekulært departements håndtering av religion.

- Dekanens fullmakt av 23.4.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.4.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
N

Master Ragnhild Kristine Olsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Ragnhild Kristine Olsen har levert inn avhandlingen The value of local news: Unpacking dynamics of local newspapers’ value creation for audiences and society.

- Dekanens fullmakt av 29.4.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.4.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
O

Master Iris Beau Segers avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Iris Beau Segers har levert inn avhandlingen ‘Not in my backyard’: A story-based local approach to anti-asylum-seekers’ centre mobilization in the Netherlands.

- Dekanens fullmakt av 29.4.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 24.4.2020

Sakspapirer (pdf) Dekanens vedtak tatt til orientering.
P

Master Kaja Hannedatter Sontums avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Kaja Hannedatter Sontum har levert inn avhandlingen Heritage in motion Narratives of translocality and strategies of identification among second generation migrant youths in Oslo, Norway.

- Dekanens fullmakt av 
- Bedømmelseskomiteens innstilling av

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
Q

Master Linn Birgit Kampen-Kristiansens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Linn Birgit Kampen-Kristiansen har levert inn avhandlingen Digital or physical,streaming or turning pages? Digitization, diffusion and diversity in the book industry.

- Dekanens fullmakt av 1.5.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 7.4.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
R

Master Anne Cecilia Linn Sandbergs avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Anne Cecilia Linn Sandberg har levert inn avhandlingen Politics as (un)usual? Relational, functional and discursive dimensions of political communication on social media.

- Dekanens fullmakt av 12.5.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 17.4.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
S

Master Rafael Lomeu Gomes’ avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Rafael Lomeu Gomes har levert inn avhandlingen Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian –Norwegian families in Norway.

- Dekanens fullmakt av 12.5.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 22.4.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
T

Master Gianina Drutas avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Gianina Druta har levert inn avhandlingen Ibsen at the Theatrical Crossroads of Europe: A Performance History of Henrik Ibsen’s play son the Romanian Stages (1894 – 1947).

- Dekanens fullmakt av 12.5.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 4.5.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.
U

Master Haakon Bekeng-Flemmens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling.
Master Haakon Bekeng-Flemmen har levert inn avhandlingen Kulturkamp og krenkelse – striden om Guds grønne enger 1932–1934.

- Dekanens fullmakt av 25.5.2020
- Bedømmelseskomiteens innstilling av 11.5.2020

sakspapirer Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
   

 

Publisert 29. juni 2020 11:05 - Sist endret 20. aug. 2020 18:58