Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 31. januar 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Mathilde Skoie, Christine Meklenborg Nilsen, Rune Svarverud, Erlend Kristiansen Haavardsholm og Karoline Johanne Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 12/2020 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 13/2020 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MASHED ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 14/2020 Kunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskapKunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor i ensemble ved Institutt for musikkvitenskap

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
11/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Karoline johanne Opsahl og Rune Svarverud

12/2020 Søknad om personlig opprykk til professor etter kompetanse ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 17.12.2019

Søkerens CV, publikasjonsliste og søknad/søknadssjema

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen.

Enstemmig vedtatt

13/2020 Forlengelse av stilling som postdoktor (SKO 1352) ved NFR-prosjektet MASHED ved RITMO, Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Anmodning om forlengelse

Endret kontrakt med oversendelsesbrev fra NFR av 17.12.2019

Søknad til NFR om utenlandsstipend.

Tilsettingsutvalget forlenger tilsettingsperioden til Ellis Jones i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse med ett år.

Forlengelsen er gitt i samsvar med innvilgelse av forlenget finansiering av postdoktorperioden fra NFR.

Enstemmig vedtatt

14/2020 Kunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i ensemble ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Stillingsplan

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av tre 20%-stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i ensemble ved Institutt for musikkvitenskap.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

 

 

 

Mathilde Skoie Monica Bakken
   
Karoline Johanne Opsahl Rune Svarverud

 

Publisert 31. jan. 2020 09:46 - Sist endret 31. jan. 2020 09:49