Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte 17. januar 2020 kl 9.15-10.00

Sted: P.A. Munchs hus, rom 252

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Christine Meklenborg Nilsen (deltok ikke på sak 2/2020), og Karoline Opsahl

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 2/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet fransk språk

TUV-sak 3/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet media, kultur og samfunn

TUV-sak 4/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie

TUV-sak 5/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medieinnovasjon

TUV-sak 6/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 7/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet "Creative IPR" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 8/2020 TRUKKET

TUV-sak 9/2020 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

TUV-sak 10/2020 Forlengelse av stilling som professor II (SKO 1013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 
B

Master Thea Aarbakkes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Thea Aarbakke har levert inn avhandlingen Forfattermuseumsfunksjonene. Musealiserte relasjoner mellom liv og litteratur. En studie av Hamsunsenteret, Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem og Hauge-senteret.

- Dekanens fullmakt av 22.11.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 18.11.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
C

Master Jostein Jakobsens avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Jostein Jakobsen har levert sin avhandling India in the Contemporary Food Regime: The State, Struggles and Uneven Integration.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Reader Jens Lerche, SOAS, University of London
 • Associate Professor Nikita Sud, University of Oxford
 • Professor Kristian Stokke, University of Oslo

Professor Kristian Stokke, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 22.11.2019

- Notat av 21.11.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
D

Master Stéphane Aubinets avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Stéphane Aubinet har levert sin avhandling The Craft of Yoiking: Philosophical Variations on Sámi Chants.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Frédéric Laugrand, Université catholique de Louvain
 • Førsteamanuensis Rossella Ragazzi, Norges arktiske universitetsmuseum
 • Professor Hans Weisenthaunet, University of Oslo

Professor Hans Weisenthaunet, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 25.11.2019

- Notat av 22.11.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
E

Master Ingeborg Sophie Bjønness Ribus avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Ingeborg Sophie Bjønness Ribu har levert sin avhandling Language and cognition in healthy aging and dementia.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Åshild Næss, Universitetet i Oslo
 • Professor Loraine K. Obler, City University of New York
 • Associate professor Jamie Reilly, Temple University
Professor Åshild Næss, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 27.11.2019

- Notat av 18.11.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
F

Master Tore Størvolds avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Tore Størvold har levert inn avhandlingen Dissonant Landscapes: Nature and the Musical Imagination of Iceland.

- Dekanens fullmakt av 02.12.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 27.11.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
G

Master Thor Holts avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Thor Holt har levert inn avhandlingen Far from Home: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich.

- Dekanens fullmakt av 03.12.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 02.12.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
H

Master Hilde Vinjes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Hilde Vinje har levert sin avhandling The Perfect Length of Life: A Study of Happiness and Time in Aristotle's Ethics.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Sarah Broadie, University of St Andrews
 • Professor Susan Meyer, University of Pennsylvania
 • Professor Eyjólfur Emilsson, University of Oslo

Professor Eyjólfur Emilsson, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 09.12.2019

- Notat av 03.12.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
I

Master Sarah Camille Hervés avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Sarah Camille Hervé har levert sin avhandling Gallery of the Contemporary Insanities. A Historical Analysis of Political Caricatures in the French Satirical Journal La Charge (1832–1834).

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Roger Chartier, Collège de France, Paris
 • Professor emeritus Christophe Charle, University in Paris, Sorbonne
 • Associate Professor Christine Amadou, University of Oslo

Associate Professor Christine Amadou, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 16.12.2019

- Notat av 03.12.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
J

Master Alexander K. Lykkes avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av forslag til bedømmelseskomité

Master Alexander K. Lykke har levert sin avhandling Variation and change in the tense morphology of heritage Norwegian in North-America.

Som medlemmer av bedømmelseskomiteen oppnevnes:

 • Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo
 • Professor Terje Lohndal, NTNU
 • Docent Jenny Nilsson, Göteborgs universitet

Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo, oppnevnes som komiteens administrator.

- Dekanens fullmakt av 18.12.2019

- Notat av 16.12.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.
K

Master Erik Skares avhandling for graden philosophiae doctor - godkjenning av innstilling

Master Erik Skare har levert inn avhandlingen Faith, Awareness, and Revolution: A History of Palestinian Islamic Jihad.

- Dekanens fullmakt av 19.12.2019

- Bedømmelseskomiteens innstilling av 13.12.2019

 

Dekanens vedtak tatt til orientering.

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
1/2020

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og Karoline Johanne Opsahl

2/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet fransk språk

 

Bedømmelseskomiteens rapport

Søknad om opprykk m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Christine Meklenborg Nilsen personlig opprykk til professor innen fagområdet fransk språk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Christine Meklenborg Nilsen har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

3/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen media, kultur og samfunn

 

Bedømmelseskomiteens rapport

Søknad om opprykk m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Timotheus Vermeulen personlig opprykk til professor innen fagområdet media, kultur og samfunn ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Timotheus Vermeulen har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

4/2020 Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet historie

 

Bedømmelseskomitéens rapport

Søknad om opprykk m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Eirinn Larsen personlig opprykk til professor innen fagområdet historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Eirinn Larsen har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

5/2020

Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet medieinnovasjon

 

Bedømmelseskomiteens rapport

Søknad om opprykk m/vedlegg

Tilsettingsutvalget godkjenner bedømmelsen og tildeler Marika Lüders personlig opprykk til professor innen fagområdet medieinnovasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Marika Lüders har fullført pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

 

6/2020 Kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg med lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i arkeologi ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Enstemmig vedtatt

7/2020 Kunngjøring av stilling som postdoktor knyttet til prosjektet "Creative IPR" ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg med lenke til kunngjøringstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til ERC-prosjektet «Creative IPR» ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Stillingen er finansiert av midlene tildelt ERC-prosjektet.

Tilsettingen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel.

Enstemmig vedtatt

8/2020

Trukket

 

 

9/2020 TUV-sak 9/2020 Godkjenning av innstilling - avhandling for ph.d.

 

Fremlegg

Bedømmelseskomiteens innstilling

Dekanens godkjenning

Kandidatens merknader

Bedømmelseskomiteens svar til kandidatens merkander

Tilsettingsutvalget slutter seg til bedømmelseskomiteens innstilling og vedtar at avhandlingen ikke kan godkjennes for graden ph.d. i sin nåværende form, og at den kan leveres til ny bedømmelse først 6 måneder etter tilsettingsutvalgets vedtak.

Enstemmig vedtatt

10/2020 Forlengelse av stilling som professor II (SKO 1013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing

 

Fremlegg

Anmodningsskjema

Prognose lønnskostnader

Tilsettingsutvalget forlenger Aneta Pavlenko sinmidlertidig tilsetting som professor II (SKO 1013) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, MultiLing til og med 31.05.2023

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
   
Karoline Johanne Opsahl Anne Eriksen

 

Publisert 17. jan. 2020 09:49 - Sist endret 17. jan. 2020 09:50