protokoller 2021

Sist endret 10. sep. 2021 09:44 av Greta Holm

Protokoll fra møte  10. september 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 12. feb. 2021 09:38 av Greta Holm

Protokoll fra møte fredag 12. februar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Sist endret 18. juni 2021 09:43 av Greta Holm

Protokoll fra møte  18. juni 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan (deltok ikke på sakene 159,160,161,162 og 181)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 21. mai 2021 09:27 av Greta Holm

Protokoll fra møte 21. mai 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 29. jan. 2021 09:39 av Greta Holm

Protokoll fra møte 29. januar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 8. mars 2021 13:16 av Greta Holm

Protokoll fra møte 8. mars 2021 kl 12.15-13.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Espen Schaanning, Heidi Østbø Haugen (deltok ikke på sak 51),  Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 15. jan. 2021 09:58 av Greta Holm

Protokoll fra møte fredag 15. januar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: Zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Heidi Østbø Haugen, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan 

Fra administrasjonen: Greta Holm

Sist endret 19. mars 2021 09:52 av Greta Holm

Protokoll fra møte  19. mars 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland,  Espen Schaanning, Pia Søndergaard (deltok ikke på sak 63) og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 26. apr. 2021 07:03 av Evian Nordstrand

Protokoll fra møte 23. april 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Evian Nordstrand

Sist endret 27. aug. 2021 09:44 av Greta Holm

Protokoll fra møte 27. august 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning (deltok ikke på sak 188), Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 4. juni 2021 09:36 av Greta Holm

Protokoll fra møte 4. juni 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 7. mai 2021 11:19 av Mira Kramarova

Protokoll fra møte  7. mai 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard (deltok ikke på sakene 118,119 og 120) og Veronica Dahlby Tveitan  (deltok ikke på sakene 100, 101 og 102)

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Sist endret 9. apr. 2021 09:38 av Greta Holm

Prokokoll fra møte  9. april 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm