Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte  10. september 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen: Monica Bakken og Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 200/2021 Nye merknader fra søker ifm søknad om opprykk til professor

TUV-sak 201/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 202/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

TUV-sak 203/2021 Søknad om forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 204/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 205/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet Dovdna ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 206/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

TUV-sak 207/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
199/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Veronica Dahlby Tveitan og Espen Schaanning

200/2021 Nye merknader fra søker ifm søknad om opprykk til professor

 

Bedømmelseskomiteens vurdering

Søknad om opprykk m/vedlegg

Søkerens merknader

Komiteens kommenterer til merknadene

Nye merknader av 7.7.21

 

Tilsettingsutvalget opprettholder vedtaket av 18. juni 2021.

Enstemmig vedtatt

201/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg

Kompetanseerklæring

Spørsmål til komiteen

Komiteens svar

Merkad fra søker

CV og søknad

Tilsettingsutvalget ber om at det opprettes en ny komité.

Enstemmig vedtatt

202/2021

Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved MultiLing

 

Fremlegg

Søknad

Senterets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger tre måneders forlenget ansettelse for Rafael Lomeu Gomes i stilling som postdoktor ved MultiLing.

Forlengelsen finansieres av MultiLing.

Enstemmig vedtatt

203/2021 Søknad om forlenget ansettelse for doktorgradsstipendiat (SKO 1017) Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Hovedveileders bekreftelse

Biveilederes bekreftelse

Sak om forlengelse fra 2020

 

Tilsettingsutvalget avviser søknad om forlenget ansettelse. 

Enstemmig vedtatt

204/2021

Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Fremlegg

Søknad 

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget innvilger 8 ukers forlenget midlertidig ansettelse for Ane Ylje Opedal Theimann i stilling som doktorgradsstipendiat ved institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

205/2021 Ansettelse i stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet Dovdna ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

CV og prosjektbeskrivelse

Brev og kontrakt fra NFR

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget tilsetter Stephane Aubinet i stilling som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for musikkvitenskap. Tilsettingen er for en periode på 3 år.

Stillingen er finansiert av NFR.

Enstemmig vedtatt

206/2021 Forlenget midlertidig ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Søknad 

Hovedveileders bekreftelse

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget forlenger Marek Susdorf sin tilsetting som doktorgradsstipendiat med to måneder.

Forlengelsen finansieres av instituttet.

Enstemmig vedtatt

207/2021 Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap

 

Fremlegg

Forslag til kunngjøringstekst

Anmodning om kunngjøring

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av to stillinger stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til NFR-prosjektet PLATFORM ved Institutt for musikkvitenskap.

Stillingen er finansiert av NFR.

Tilsettingene er for en periode på 3 år med 10% undervisnings- og administrasjonsandel.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Monica Bakken
Espen Schaanning Veronica Dahlby Tveitan
sign sign

 

Publisert 10. sep. 2021 09:42 - Sist endret 10. sep. 2021 09:44