Tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger

Protokoll fra møte fredag 12. februar 2021 kl 9.15-10.00

Sted: zoom

 

Tilstede: Frode Helland, Anne Eriksen, Espen Schaanning, Pia Søndergaard og Veronica Dahlby Tveitan

Fra administrasjonen:  Greta Holm

Til orientering: Sakene A-D

 

 

TUV-sak 35/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen applied linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

TUV-sak 36/2021 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 37/2021 Forlenget ansettelse som forsker (SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

TUV-sak 38/2021 Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

TUV-sak 39/2021 Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

TUV-sak 40/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352), Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

TUV-sak 41/2021 Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

TUV-sak 42/2021 Søknad om forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

 

Til orientering

Sak Tittel Saksdokumenter Kommentar
A Protokoll fra TUV-møte

 protokoll

 

 

Til behandling

 

Saknr Tittel Dokumenter Vedtak
34/2021

Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen

-sakskart

Anne Eriksen og

Pia Søndergaard

35/2021 Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen applied linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

 

Framlegg

Tildelingsbrev HF

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til utlysningstekst for stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) innen applied linguistics ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. 

Ansettelsen er for 3 år og finansieres av HF. 

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

36/2021 Søknad om forlenget ansettelse som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Søknad om forlengelse

Veileders vurdering

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget

innvilger 3 uker forlenget ansettelse.

 

Enstemmig vedtatt

37/2021 Forlenget ansettelse i stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for medier og kommunikasjon

 

fremlegg

brev fra NFR

anbefaling fra instituttet

prosjektleders uttalelse

Tilsettingsutvalget innvilger forlengelse av Vilde Schanke Sundets ansettelse tilknyttet NFR-prosjektet «Streaming the Culture Industries» ved Institutt for medier og kommunikasjon til og med 5. april 2021.

Forlengelsen finansieres av forskningsprosjektet.

Enstemmig vedtatt

38/2021

Utlysning av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

 

Framlegg

Forslag til kunngjøringstekst 

Anmodningsskjema

Forside til stillingsplan

Revidert stillingsplan (2017-2022)

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Enstemmig vedtatt

 

39/2021

Personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innen fagområdet konservering ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Bedømmelseskomitéens vurdering av 11.01.2021

Søkerens søknad, CV og publikasjonsliste

Tilsettingsutvalget godkjenner innstillingen og tildeler Noëlle Streeton personlig opprykk til professor (SKO 1013) etter kompetanse innenfor fagområdet konservering.

Streeton har dokumentert pedagogisk basiskompetanse.

Enstemmig vedtatt

40/2021 Utlysning av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet NFR-prosjektet "Infinity and Intensionality", Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

 

Fremlegg med forslag til utlysningstekst

Anmodningsskjema

Tilsettingsutvalget godkjenner forslaget til kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) tilknyttet prosjektet "Infinity and Intensionality" ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.

Stillingen er finansiert av NFR.

Ansettelsen er for en periode på 3 år med 10 % undervisnings- og administrasjonsdel

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i møtet

41/2021

Søknad om forlenget ansettelse som postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

 

Framlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget avslår søknaden.

Enstemmig vedtatt

42/2021 Søknad om forlenget ansettelse for postdoktor (SKO 1352) ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Fremlegg

Søknad

Instituttets vurdering

Tilsettingsutvalget avslår søknaden.

Enstemmig vedtatt

 

 

Frode Helland Greta Holm
   
Anne Eriksen Pia Søndergaard

 

Publisert 12. feb. 2021 09:38 - Sist endret 12. feb. 2021 09:38